Politiet i Åsane startet i går jakten på den eller de som lempet fra seg 500 kilo med svært giftige kjemikalier ved brannstasjonen i bydelen.

Mottar tips

— I første omgang kartlegger vi hvilke bedrifter som driver virksomhet der disse stoffene inngår i produksjonen. Foreløpig har vi ingen spesiell i kikkerten, sier stasjonssjef Arne Vardøy ved Åsane og Arna politistasjon.

Politiet fikk i går inn et par-tre tips i saken. Ifølge Vardøy dreier tipsene seg om firma som driver med de aktuelle kjemiske stoffene. Hittil har ingen vitner til dumpingen meldt seg.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har oversikt over selskaper som har konsesjon for virksomhet innen overflatebehandling av metaller. Stasjonssjef Vardøy opplyser at politiet nå be om denne listen.

I Hordaland dreier det seg om syv selskaper med slik konsesjon, ifølge Statens forurensningstilsyn. BT var i går i kontakt med fire av disse bedriftene. Ingen av dem oppgir å ha kjennskap til giftdumpingen. Et av selskapene er nylig nedlagt. BT kom i går ikke i kontakt med den tidligere eieren.

Ukjent med dumping

Politiet har satt to etterforskere på saken. Ifølge stasjonssjef Vardøy er det foreløpig ikke aktuelt å be Økokrims miljøteam om assistanse i etterforskningen.

Selskapet Atotech, som er leverandør av giftstoffene som ble funnet, er innstilt på å bistå politiet. Selskapets norske representant, Unni Skjølås, opplyser at det kan bli vanskelig å spore de aktuelle leveransene. Årsaken er at materialet trolig ble solgt i perioden 1993-94. På det tidspunktet ble varene bestilt direkte fra USA.

Den eller de som har lempet giften fra seg, har ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling brutt forurensningsloven og flere av dens forskrifter om farlig avfall. I denne saken gjelder det brudd på deklarasjonsplikten og kravet om at farlig avfall skal håndteres forsvarlig.

Bedriften eller personene som står bak dumpingen, risikerer strenge straffer. Strafferammen for overtredelser der det er fare for stor skade, er inntil to år. I tilfeller der menneskers liv eller helbred har vært i fare, kan den skyldige bli idømt inntil fem års fengsel.

Myndighetene har også skjerpet holdningen til miljøkriminalitet, noe domstolene har fulgt opp med heving av straffenivået, opplyser konstituert statsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til BT.

— Reaksjonsmønsteret er vesentlig skjerpet både mot privatpersoner og foretak, sier Høviskeland.