Nå risikerer kvinnen i 30-årene ubetinget fengselsstraff. Strafferammen strekker seg helt til åtte års fengsel.

— Da hun kom med den siste anklagen, mot en navngitt mann, trodde vi henne rett og slett ikke, sier politiadvokat Trond Eide.

Løy om haikevoldtekt

Eide skal sende sin innstilling i saken til statsadvokaten, som så avgjør tiltalespørsmålet mot kvinnen.

Uansett er det en stor belastning å bli anklaget for voldtekt

Trond Eide, politiadvokat

— Det går mot tiltale for falsk anmeldelse og falsk anklage. Jeg skal selvsagt ta en full gjennomgang av saken. Men slik jeg kjenner saken etter tett dialog med det lokale politiet, så vet jeg at den gjennomgangen ikke vil endre noe, sier Eide.

Saken startet en fredag helt i slutten av september 2011. Da hevdet kvinnen at hun ble voldtatt av en dresskledd, mannlig haiker i 40-50-årene. Kvinnen forklarte at hun hadde tatt opp haikeren og kjørt ham til Meland kirke i Nordhordland. Der, like nedenfor kirken, skulle den ukjente mannen ha dratt henne ut av bilen og voldtatt henne.

Politiet beskrev det påståtte overgrepet som «ufattelig grovt». Store ressurser ble satt inn i etterforskningen. Senere innrømmet kvinnen at voldtektshistorien var oppdiktet.

Ny anklage

Men: Kvinnen i 30-årene anklaget i stedet en navngitt mann for en annen voldtekt - omtrent samme tid, men et annet sted. Allerede tidlig sa politiet offisielt at de heller ikke trodde på den nye anklagen fra kvinnen.

Nå er saken ferdig etterforsket av politiet i Nordhordland. Etter det bt.no erfarer, går de inn for at kvinnen skal tiltales for falsk anmeldelse og falsk anklage.

Politiadvokat Eide sier ubetinget fengselsstraff er hovedregelen for falsk anklage (se faktaramme).

- Åpenbart uriktig

— Voldtektsanklagen mot den navngitte mannen er den mest alvorlige og har lengst strafferamme. Nå var det aldri aktuelt å pågripe den navngitte mannen i denne saken, fordi vi mente at anklagen var åpenbart uriktig. Men uansett er det en stor belastning å bli anklaget for voldtekt, sier Eide.

Om den første voldtektsanmeldelsen fra kvinnen sier Eide at den skapte veldig stor usikkerhet i nærmiljøet.

— Hun anmeldte det som nærmeste fremstår som en overfallsvoldtekt, poengterer Eide.

Erkjenner ikke skyld

Politiadvokaten sier at saken mot kvinnen vil bli påtalemessig avgjort fra hans side i nær fremtid.

— Jeg har ingen kommentar, bortsett fra at hun ikke erkjenner straffskyld, sier kvinnens forsvarer, advokat Beate Hamre.