Vedtaket til flertallet i styret i Hordaland Frp er i tråd med anbefalingen fra flertallet i styret i Bergen Frp. Bakgrunnen for vedtaket er påstanden om at Sulen har truet bystyremedlem Arvid Blommedal med et å offentliggjøre kompromitterende opptak.

Sulen skal ha kommet med disse truslene i en samtale der han ba Blommedal stille opp mot Liv Røssland på førsteplassen på Bergen Frps liste til kommunevalget. Selv skulle Sulen ha andreplassen.

— Det å komme på et møte og true med lydbåndopptak tatt opp i hemmelighet er ikke i tråd med de retningslinjer som gjelder for partiarbeid, sier fylkesleder Jan Koløy.

Fylkespartiet har fått en to siders skriftlig rapport fra Arvid Blommedal. I tillegg foreligger det en langt kortere redegjørelse fra Sulen.

— Jeg oppfatter ikke at Sulen tilbakeviser det Blommedal har skrevet. Det er på bakgrunn av disse to brevene vi har kommet til vår beslutning, sier Koløy.

Sulen sier til Bergens Tidende at dette ikke er riktig. Han tilbakeviser å ha truet med opptak eller å ha avspilt opptak i møtet han hadde med Blommedal. Men han bekrefter at han ba Blommedal om å gå for førsteplassen.

Sulens møte med Blommedal og rapporten til Blommedal utløste en intern oppvask rundt den ekskluderte partisekretæren Terje Sørensens innflytelse i Bergen Frp. En rekke tillitsvalgte og vanlige medlemmer i partiet sendte brev til sentralstyret og ba om at dem som hadde samarbeidet med Sørensen ble ekskludert.

I sentralstyret sendte man før helgen denne siste saken i retur. Skal det gjøres noe med de mange som har samarbeidet med Sørensen, må fylkespartiet ta et initiativ.

Nå har sentralstyret fått en ny sak fra Hordaland. Anmodningen om ekskludere Knut Holme Sulen kommer ikke til å bli behandlet av sentralstyret før på nyåret.

<b>EKSKLUDERES?</b> Bystyremedlem Knut Holme Sulen avviser å ha truet partifellen Arvid Blommedal med kompromitterende lydbåndopptak. Likevel risikerer Sulen eksklusjon.