Da representanter for likningskontoret og kemnerkontoret natt til lørdag kom på uanmeldt kontroll i restauranten, avdekket de forhold som kan få konsekvenser for bedriftens skjenkebevilling.

Likningsrevisor Helge Rasmussen ved kontrollavdelingen ved likningskontoret i Bergen forteller til Bergens Tidende:

— På en større sentrumsrestaurant var regnskapsrutinene så elendige at likningskontoret der og da kunne fastslå massive og klart straffbare overtredelser av både regnskapsloven og likningsloven, sier han til Bergens Tidende.

- Bør vurdere inndraging

— Overtredelsene var av en slik karakter at det utløser skatteetatens meldeplikt til skjenkekontoret, sier Rasmussen.

— Saken vil fra vår side bli prioritert, slik at vi får satt opp en formalisert bokettersynsrapport som blir sendt til innehaveren, med kopi til skjenkekontoret, sier Rasmussen.

— En naturlig reaksjon vil etter min vurdering være at skjenkekontoret umiddelbart vurderer om skjenkebevillingen skal inndras. En så lemfeldig holdning til vandelskravene i alkoholloven og serveringsloven er det heldigvis sjelden vi ser i en restaurant av denne størrelsen. Jeg mener at slike useriøse aktører burde vært luket bort fra bransjen, sier Rasmussen.

Likningsrevisoren vil overfor BT ikke identifisere restauranten.

Byrådet avgjør

Også kemnerens folk fant kritikkverdige forhold ved denne restauranten. Førstekonsulent Geir Goss Olsen ved kemnerkontoret sier til BT at bedriften vil få pålegg om å rydde opp i sitt forhold til arbeidstakerregisteret.

Leder for skjenkekontoret Gro Gaarder var i går kveld ukjent med de funn likningsetaten fant i restauranten. Hun sier at rutinene er slik at den aktuelle bedriften vil få en varsel om inndraging av skjenkebevillingen.

— Bedriften har tre ukers svarfrist. Deretter vil byrådet ta en avgjørelse i spørsmålet om å ta skjenkeretten fra bedriften i 3 måneder eller ikke, sier Gaarder.