Seksjonsleder Trygve Sæle ved etat for byggesaker vil ikke forskuttere behandlingen av Jacobsens byggesak. Men han sier at en del av forholdene som er påpekt, er ting som etaten har bestemt seg for å slå hardere ned på.

– Det er uheldig å bygge nærmere grensen slik at det utløser en dispensasjon. Man kan ikke påregne å få dispensasjon i slike tilfeller, sier Sæle.

Det betyr at Jacobsen kan måtte rive hele eller deler av inngangspartiet som er bygget nærmere naboen enn de tillatte fire meterne.

Å bygge først, og søke senere, er en annen praksis som byggesaksetaten vil slå ned på. Sæle sier at de nå prøver å stanse ulovlig arbeid mens det foregår.

– Vi har styrket tilsynsavdelingen betydelig siden 2006, og kan nå rykke ut og gripe raskere inn enn før. Å bygge nærmere grensen enn det loven fastsetter, og så satse på tilgivelse i stedet for tillatelse, er noe av det vi har grepet fatt i.

Saksbehandler Gudrun Stefansdottir beskriver saken som «spesiell», fordi det var såpass mange tiltak som var satt i gang uten å søke.

– Jeg syntes det var ganske alvorlig å ta seg til rette på den måten, sier hun.