— Vi innfører et helt nytt innkrevingssystem på mandag. Da er ikke dette tiden for å starte en diskusjon om innføring av dyrere bompenger i rushtiden, sier kommunalråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, som leder bystyrets komité for miljø og byutvikling.

Byrådsleder Monica Mæland er også enig i at timingen på utspillet ikke var den beste.

— Jeg er enig i essensen. Nå må vi først få på plass et nytt bompengesystem som øker prisen for bergenserne. Det forsterker min motstand mot enhver form for veiprising. I Høyre er vi motstandere av å legge større byrder på Bergen sentrum enn det man får med de nye bompengesatsene, sier hun.

Hun avdramatiserer uenigheten.

— Det er opp til bystyret å vurdere om man vil ha veiprising. Høyre sier det ikke er aktuelt. I byrådet vil det være uenighet om det punktet. Venstre har signalisert at de er for, KrF er litt usikker. Dette har vært kjent siden vi etablerte byrådet.

Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen om Bergensprogrammet. I bompengeavtalen som er grunnlaget for Bergensavtalen heter det at veiprising skal vurderes i 2005. Strøm-Erichsen vurderer gjerne Iversens forslag, men vil vente.

— Jeg er opptatt av at vi beholder enigheten om det som ligger i avtalen. Derfor synes jeg det er underlig at KrF bringer dette på bane nå. Så vidt jeg kjenner til har de inngått en politisk avtale med Frp som gjør veiprising uaktuelt i denne perioden.

— Avviser du økte bompenger for få ned biltrafikken og dermed luftforurensningen?

— Og for oss er det ikke noe problem å ta det opp til vurdering både ut fra trafikkvekst og luftforurensning, men nå må vi først se hvordan trafikken utvikler seg.