— Hundrevis av nye innbyggere kom flyttende til, men vi hadde ikke noe samlingssted. Da skolen kom, ble alt bedre, sier historikeren Erling Skjeldal som selv flyttet til Eidsvåg i 1951.

Eidsvåg skole ble reist i 1953. I begynnelsen fikk beboerne aller nådigst låne håndarbeidssalen på kveldstid. Gymnastikksalen kunne ikke få riper på det flotte gulvet.

I dag er Eidsvåg skole igjen på alles lepper. Skolen trenger sårt renovering. Da ungdomsskolen ble foreslått flyttet, samlet bydelen seg til kamp for skolen. Kanskje de nye byggefeltene kan bli redningen og sikre skolen flere elever.

Eidsvåg Fabrikker var nerven i bydelen før krigen. Tekstilproduksjonen er lagt ned, men fabrikken huser i dag minst ti bedrifter og betyr fortsatt mye. Fortsatt eier fabrikken mange av eiendommene i bydelen.

Eidsvåg kirke ble reist i 1982. Den har gitt befolkningen et mylder av aktivitetstilbud. Terskelen er lav. Selv dans og rock er det plass til i kirken. Her er putteklubb, danse- og musikkverksted, flere kor for barn, unge, voksne eller pensjonister. Bibelkvelder, hyggetreff og ungdomskafé står og på programmet.