Det gjelder særlig på Sandeid og i Dolviken, der de planlagte kryssene er vist på bilder i dagens BT.

Partiets samferdselstalsmann, Tom Skauge, sier til BT at de vil be en av SVs representanter på Stortinget ta dette opp med samferdselsministeren.

— Vi vil be om at Ringveg vest blir kvalitetssikret på samme måte som det skjer med bybanen. Og da tenker vi på alle sider ved prosjektet, ikke bare arealbruken, men også kostnadene, sier Skauge.

Han viser til en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning fra 2000 som ga planarbeidet på Ringveg vest dårlig karakter.

— Husk at det bare er dager til kontrollkomiteen i Stortinget skal behandle overskridelsene på Vestre innfartsåre. Det er ingen grunn til å tro at beregningene for Ringveg vest er særlig bedre utført. Ringveg vest må i tillegg vurderes i forhold til målene om mindre trafikkvekst, som er nedfelt i Bergensprogrammet, sier Tom Skauge.

DOLVIKEN: Slik tenker Statens vegvesen seg at krysset i Dolviken ved Søreide vil se ut når Ringveg vest er ferdig bygget i 2008 BEGGE BILDER: STATENS VEG-VESEN.