Dette ble klart tidligere i dag under et meklingsmøte som fant sted på fylkesmann Svein Alsakers kontor. Til stede var leder i fylkeslandbruksstyret, Torild Nilsen, plansjef Torbjørn Nævdal i Bergen kommune og regionvegsjef Ole Chr. Torpp.

— Konklusjonen som ble trukket under møtet, var at fylkeslandbruksstyret ved leder Torild Nilsen trakk innsigelsen mot det såkalte Alt. 1 øst, som fylkeslandbruksstyret har vedtatt ved to anledninger; 11. november 2000 og 27. mai 2003, sier fylkesmann Svein Alsaker til bt.no.

Innsigelsen var grunngitt med at dette forslaget til veitrasé gikk tvers over dyrket eller dyrkbar mark, som begynner å bli mangelvare i Ytrebygda bydel.

På den annen side hadde regionvegsjef Ole Chr. Torpp fremmet innsigelse mot veivesenets Alt. 1 vest, fordi det ville medføre riving av mange boliger.

BT har kjent til at Torpp ikke aktet å fire, og i dag fikk han altså gjennomslag for sitt syn.

— Dette betyr at vilkårene for egengodkjenning er oppfylt når Bergen bystyre skal vedta reguleringsplanen for Ringveg vest i møte 23. februar. Fristen for godkjent reguleringsplan er nemlig 1. mars med tanke på videre behandling frem mot statsbudsjettet og bevilgninger for neste år, sier Alsaker.

Dersom meklingen hos fylkesmannen ikke hadde ført til enighet, ville reguleringsplanen for Ringveg vest blitt sendt videre til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning.

Dette kunne ha skapt problemer i forhold til timeplanen frem mot stortingsbehandling for Bergensprogrammet.

Deler av reguleringsplanen for bybanen er allerede sendt inn til Miljøverndepartementet. Det betyr at det hersker usikkerhet om hvorvidt bybanen rekker å komme betraktning for bevilgninger i 2005.