I den siste bompengesøknaden til staten har nemlig Hordaland fylkeskommune og Byrådet ikke funnet plass til tredje byggetrinn. Skansetunnelen, Bybane til Flesland og deponi der, pluss økt satsing på gang— og sykkelveier er prioritert. Konsekvensen er at tredje byggetrinn av Ringveg Vest, fra Birkelandskrysset til Dolviken, går en uviss skjebne i møte. Slik det ser ut nå, finnes det ikke midler til å fullføre arbeidet før etter 2025.

Skuffet prosjektleder

Det forundrer prosjektleder Ottar Midtkandal i Statens vegvesen.

— Jeg synes dette er merkelig. Jeg er både overrasket og skuffet over dette, sier han.

Han viser til at tanken bak Bergensprogrammet opprinnelig var å bygge Bybanen og Ringveg Vest samtidig.

— Det ville ha vært fornuftig å fortsette med det til Ringveg Vest var sluttført, sier han.

Korteste biten gjenstår

Når Knappetunnelen er ført frem til Tennebekk, gjenstår den korteste og billigste etappen av Ringveg Vest. Prislappen for tredje byggetrinn er på 830 millioner. Samtidig ser det ut for at byggetrinn 2 blir ca. 200 millioner kroner billigere enn budsjettert.

— Det naturlige ville være å overføre disse pengene til tredje byggetrinn, mener Midtkandal.

Nå må han i stedet se at disse midlene går til andre samferdselsprosjekter. Den erfarne veiingeniøren mener det er et sterkt behov for å fullføre Ringveg Vest så raskt som mulig.

— Ytrebygdsvegen er på bristepunktet med dagens trafikkmengde. Den er gammel og bygget som en samlevei, ikke som en gjennomgangsvei. Det er ikke for ingenting at mange yrkessjåfører velger å kjøre gjennom Kokstad, sier han.

Midtkandal viser videre til at Ytrebygdsvegen vil få en markant trafikkøkning når den nye veien fra Os til Rådal står klar.

— Da vil det være naturlig at trafikk til Bergen Vest, Sotra og Askøy velger Flyplassvegen og Ringveg Vest. En slik trafikkøkning tåler ikke dagens Ytrebygdsveg, sier prosjektlederen.

Midtkandal argumenterer også med at det vil være god samfunnsøkonomi å gå direkte løs på byggetrinn 3 når Knappetunnelen er fullført.

— Vi har en godkjent reguleringsplan, vi har kompetansen og vi har et apparat som kan videreføres. Det blir tyngre og mer kostbart å vekke prosjektet til live igjen på et senere tidspunkt, sier han.

Enighet

Midtkandals overordnede, regionveisjef Helge Eidsnes, ser litt annerledes på det.

— Ringveg Vest er en fylkesvei, og vi forholder oss til den utbyggingsrekkefølgen Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune fastsetter. Det er ingen sprik i våre egne anbefalinger og de nye prioriteringene i den siste bompengesøknaden til staten, sier han.

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF), viser til at det var bred politisk enighet om prioriteringsrekkefølgen i bompengesøknaden.

— Det er ikke slik at vi alltid trenger å bygge alt som er planlagt. Det er viktigere å se på behovene, og nå mener vi altså at andre prosjekter haster mer enn tredje byggetrinn på Ringveg Vest. Våre prognoser viser at det ikke er grunnlag for å prioritere fullføring av Ringveg Vest nå, sier han.

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H) poengterer at det ikke er snakk om å ta penger fra Ringveg Vest.

— Det har aldri forelagt noen komplett finansiering for hele Ringveg Vest. Det er viktigere å få Bybanen frem til Flesland, sier han.

Byråd Filip Rygg er uenig med Ottar Midtkandals vurdering av Ytrebygdsvegen.

— Jeg mener kapasiteten er god nok, både nå og i flere år fremover. Når Bybanen kommer til Flesland, vil den sluke en del av trafikken som i dag går på veien. Vi har dessuten vedtatt å forbedre Birkelandskrysset i forbindelse med bygging av ny vei til Hjellestad, sier Rygg.