Nylig møtte han i retten og forklarte seg om telefonene han tok 17. juni fjor. Han hadde da drukket flere dager i strekk. I leiligheten var kameraten, og han ønsket at han skulle gå.

Uklar

Han fortalte at det skjedde ikke. Derfor begynte han å ringe, først legevakten, fordi kameraten skal ha hatt dårlig helse.

Ifølge dommen skal 50-åringen ha gått tom for penger på telefonen. Han hadde derfor bare mulighet til å ringe til nødnummeret. I retten mente han at han ringte nødnummeret fordi kameraten var syk.

— Hoppet over gjerdet

En politibetjent vitnet i saken og fortalte at 50-åringen skulle ha ringt operasjonssentralen hos politiet og AMK flere ganger i løpet av kvelden.

De tok ikke oppringningene alvorlig, før de fikk en telefon som utga seg for å være venn av tiltalte. Det ble meldt at tiltalte hadde hoppet over et gjerde og omkommet.

Bare en meter ned

Politibetjenten kjørte til boligen nær Danmarks plass. Han fant et merke av en person på utsiden av det angivelige gjerdet, men da det bare var en meter ned fra gjerdet til bakken.

Politimannen mernte det ikke var mulig å dø etter et slikt hopp.

Malcolm X

Han oppsøkte leiligheten til 50-åringen og traff ham der.

Han presenterte seg som Malcolm X, samme navn som den amerikanske borgerettighetsforkjemperen, da politibetjenten spurte hvem han var. Etter hvert innrømmet han at han ikke var Malcolm X.

I retten forklarte mannen at han var nedbrutt og syk for et år siden. Han hadde problemer med å huske hva som hadde skjedd.

«For retten virker det som om tiltalte har problemer med å skille episoder fra hverandre», heter det i dommen.

Uten luftgevær

Han er også dømt for brudd på våpenbestemmelsene ved å bære et luftgevær på Sletten. Han hadde med seg ammunisjon.

Mannen er dømt til ubetinget fengsel i 24 dager for å ha fått politiet til å rykke unødvendig ut. Han er også dømt for å nekte å oppgi sitt navn, samt brudd på våpenbestemmelsene. Luftgeværet inndras.