ROY ELLINGSEN ROY HILMAR SVENDSEN

Det var Hansas bryggeririval Ringnes som klaget reklamen inn for direktoratet.

— Vi hadde ikke gjort dette på egen initiativ. Det kom en forespørsel fra Ringnes og den måtte vi følge opp, sier avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial- og Helsedirektoratet, avdeling rusmidler.

Direktoratet har sendt et brev til Hansa der de ber om at reklamen stoppes. Henvisning til bryggeriets internettadresse på Branns spillertrøyer og inskripsjonen «Hansa» i setene på Brann Stadion oppfattes som alkoholreklame. Mack i Tromsø har mottatt en liknende henvendelse. De reklamerer med mack.no på Tromsø ILs trøyer.

Vanskelig felt

— Vi har sendt dem et forhåndsvarsel der vi ber dem om å endre praksis, bekrefter Guslund.

Frem til år 2000 var Hansa-logoen fremtredende på Branns trøyer, men ble siden endret. Nå brukes kun selskapets webadresse. Det hjelper lite.

— Dersom varenavnet assosieres med alkoholholdig drikk, er det brudd på reklameforbudet, sier Guslund.

Juridisk rådgiver i Sosial- og Helsedirektoratet, Helena Wilson, forklare:

— Vi mener Hansa og Mack har brutt paragraf 9, 2. ledd i alkoholloven, sier Helena Wilson.

Må bort

— En høyesterettsdom i 2000 slår fast at markedsføring av bryggerinavn en stor del av befolkningen oppfatter som øl, er brudd på loven, forteller Wilson, og legger til:

— Hansa-logoen på Stadion må i hvert fall bort.

Om ikke Hansa etterkommer kravene fra direktoratet, kan det vanke bøter.

— Vi kan vedta retting av reklamen. Etterkommer de ikke det innen en frist satt av oss, kan vi gå til tvangsmulkt, forteller Wilson.

Direktoratets beslutning kan innklages til Markedsrådet.

I Hansa er man svært ordknapp om utviklingen.

— Vi kan bekrefte at de har sendt oss et brev, sier kommersiell direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Jacob Engelsen.

— De har bedt oss gi opplysninger. Vi har ikke mottatt noe krav, understreker Engelsen. For øvrig henviser han til administrerende direktør Tor Andersen.

Andersen er på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar.

ULOVLIG: Ringnes, og Sosial- og Helsedirektoratet mener at Hansa-reklamen på Branns drakter er ulovlig. Brann-spiller Cato Guntveit er mest opptatt av prestasjonene på banen.<p/> FOTO: VEGAR VALDE