• Det multikulturelle Norge er kommet for å bli. Det er ingenting å være redd for, sa biskop Halvor Nordhaug da trossamfunn i Bergen samlet seg til minnemarkering rundt Den blå steinen i dag.

To ganger gjentok biskopen at det multikulturelle Norge ikke er noe å være redd for.

— Forskjellighet kan skape usikkerhet og avstand, men der mennesker møtes, smuldrer fiendebildene opp, understreket Nordhaug.

Tro på dialog

Han oppfordret til tro på dialogens vei, for gjennom dialog får man større forståelse og derigjennom mindre frykt.

Det Felles Innvandrerråd Hordaland (DFIRH) tok initiativ til markeringen på den offisielle sørgedagen etter terrorhandlingene 22. juli.

Like før a-Ha, Leif Ove Andsnes og Sissel Kyrkjebø entret Spektrum Scene under den nasjonale minneseremonien i Oslo, samlet troende og ikke-troende seg på Torgallmenningen for å lytte til appeller og musikk.

— Vi vil med dette vise at vi tar avstand fra alle mulige terrorhandlinger. Denne tragedien rammer oss alle. Muslimer har et spesielt ansvar for å ta vare på de verdiene det norske samfunnet har å by på, som demokrati og ytringsfrihet, sa Imam Azeem i sin appell.

— Det vi mennesker har felles er at vi lever her og nå. Det er nå vi kan fylle livet med mening. Det er nå du og jeg kan lære å se forbi mistenksomhet og aggresjon og være noe for hverandre. Det er farlig å tro at du, jeg og våre meningsfeller har hevd på sannheten, sa Lise Berntsen i Human-Etisk Forbund.

Ett minutts stillhet

Fernando Claure fra DFIRH uttrykte den dypeste medfølelse med ofrenes familier.

— Vi vil hedre minnene til ofrene og deres familier ved å jobbe videre for de verdier disse ungdommene også sto for, sa Claure før forsamlingen tok hverandres hender og formet en ring rundt Den blå steinen for ett minutts stillhet.