Sandra Mæland fra Åsane har tatt med seg barna Michael (3) og Melissa (1) til Fylkeshuset i Bergen. 22-åringen fikk skoleplass på sistevalget sitt for videregående opplæring. Nå vil hun prøve å få et nytt tilbud om skoleplass nærmere hjemme.

– Jeg kom inn på restaurant— og matfag i Arna. Det er langt vekke. Jeg vil sette meg på venteliste for å komme inn på helse- og sosialfag i Åsane, siden det er nærmere der jeg bor, sier hun.

– Må til byen Mæland er ikke den eneste som møter personlig opp hos Fylkeskommunens inntakskontor etter at førsteinntaket ble klart andre uken i juli. Ifølge inntaksleder Nils Skavhellen er gangene i perioder fulle av unge som har spørsmål om skolesituasjonen sin.

På førsteinntaket måtte nesten hver femte søker i Hordaland og Oslo se langt etter skoleplassen de ønsket.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser resultatet etter førsteinntaket for elever på alle de tre årstrinnene i videregående skole. Skavhellen sier det er elevene som er ferdig med førsteåret som drar opp avslagsstatistikken.

– Hver region har tilbud om Vg1-kurs, men når elevene kommer til andre og tredje klasse må en del reise for å få den linjen de ønsker.

Brønnteknikk og ambulanse Det blir dermed stor rift om plassene på de mest populære linjene på skoler med bredere spesialiseringstilbud.

– Vi har en del tilbud som mange andre fylker ikke har. Det er for eksempel stor søkning til brønnteknikk. Om et par hundre søkere ikke kommer inn, skvetter prosenten på avslag opp, sier Skavhellen.

– I tillegg må vi avvise mellom 60 og 80 elever hvert år som søker ambulansefag. Det er spesielt søkerne til yrkesfaglig opplæring som ikke får innvilget førsteønsket sitt.

Får samme kurs andre steder Tross Hordalands bunnplassering etter førsteinntaket, mener Skavhellen at elevene i fylket i stor grad får plass på det utdanningsprogrammet de ønsker.

– En kan søke inntil seks skoler på hvert kursønske i Hordaland. En kan derfor likevel ha kommet inn på sitt første kursønske, selv om det ikke er første skoleønske. Jeg tror ikke at andre fylker enn oss har det samme kurset på så mange skoler, sier Skavhellen.

Han tror flere ville fått førsteønsket sitt innfridd etter førsteinntaket dersom de som søker både privat og offentlig skole tok stilling til skolevalget raskere.

– Mange opptar minst to elevplasser i en periode. De er usikre og svarer ja til begge skolene. Noen kan vente helt til første skoledag før de bestemmer seg. Det skaper en del ledige skoleplasser etter skolestart, spesielt på allmennfag.

Flere får førsteønsket Av elevene som gikk ut av ungdomsskolen i Hordaland i år, fikk nær 96 prosent førsteønsket sitt ved fylkeskommunens skoler.

Når det endelige inntaket er over, tror Skavhellen at om lag 90 prosent av elevene i Hordaland får førsteønsket sitt.

I Hordaland er det 1512 personer som ikke har fått tilbud om skoleplass etter førsteinntaket. På landsbasis er det over 14.000 elever som ikke har fått skoletilbud.

Det er høyest andel på venteliste blant søkere til service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, helse og sosialfag og medier og kommunikasjon.

FIKK SISTEVALGET: Sandra Mæland kom inn på restaurant- og matfag i Arna. Førstevalget var samme utdanningsprogram i Åsane. Nå vil hun sette seg på venteliste for en skole nærmere barna Michael (t.h.) og Melissa.
Roar Christiansen