På Stortinget foregår det en intens dragkamp om riksvei 7 og Hardangervidda. De som kjempet gjennom Lærdalstunnelen og E16 som stamvei mener det legges opp til en omkamp om hovedferdselsåren mellom Vestlandet og Østlandet. Med seg på laget har de naturvernere og Direktoratet for Naturforvaltning, som ønsker RV 7 vinterstengt av hensyn til villreinstammen på Hardangervidda.

Tema i samferdselskomiteen

Bergens Tidende har grunn til å tro at selv representanter for regjeringspartiene går inn for vinterstengning på grunn av den provoserende omkampen.

Sentrale kilder i regjeringspartiene er oppgitt over samferdselsministerens utspill og frykter næringslivet i Indre Hardanger og øvre Hallingdal kan bli de store taperne i et spill Rv.7-forkjemperne tapte i 1992. Hvis Hardangervidda vinterstenges, har forkjemperne oppnådd det stikk motsatte av hva som var intensjonen, fremheves det overfor Bergens Tidende.

Aps samferdselspolitiske talskvinne, Oddbjørg Austad Starrfelt, sier at partiet går inn for å holde Rv. 7 vinteråpen — slik Stoltenberg-regjeringen også foreslo.

Lobbyfest på Stortinget

Men stemningen hos Lærdalstilhengerne blir ikke bedre av at Interesseselskapet Rv.7 i går innbød til lobbyfest i Stortingets kjellerstue. Alle stortingsrepresentanter fra Hordaland og Buskerud var innbudt til god mat og drikke. Hensikten med tilstelningen var åpenbart å starte en prosess de håper skal føre til Rv.7 som stamvei og et vedtak om bygging av Hardangerbroen.

Aps fylkespolitiker Arne Jakobsen, Hans E. Seim (leder av miljø og byutvikling i Bergen kommune), Leiv Vambheim (styreleder Reisemål Hardanger), Einar Gilberg (NHO Hordaland), Kjellaug Holm, Ole Johan Sagen og Torbjørn Wilhelmsen, alle medlemmer av styringsgruppen for IS Rv.7, hadde i går tilsagt sitt nærvær til selskapelighetene på Stortinget.

Åpning etter 2006

Noe av bakgrunnen for at lobbyistene nå setter Hardangerbroen og Rv.7 på dagsordenen igjen, er formuleringene i Samferdselsdepartementets budsjettforslag. Det er tolket slik at det åpnes for å inkludere prosjektet fra 2006. Sentrale kilder er imidlertid skeptiske til at dette vil skje i neste stortingsperiode. Til det er mulighetene for å vinne frem i Stortinget for små.