KRISTIN JANSEN

— Vi ønsker å sikre den grønne lungen bak Domkirken. Det er viktig at middelalderbygninger ses i forhold til sine omgivelser, sier seniorkonsulent hos Riksantikvaren, Siv Leden Nytrøen.

Allerede for fire år siden uttalte Riksantikvaren at området bak Domkirken burde fredes. Det som gjør at saken på nytt er aktualisert, er en plan om å bygge et mindre leilighetskompleks i Bispengsgaten. Dette vil Riksantikvaren motsette seg.

— Den naturlige konsekvensen av fredning er at man ikke får bygge noe i området. Det kan også stilles krav til skjøtsel av vegetasjonen, men dette vil bli nærmere avklart i fredningsprosessen, sier Nytrøen.

For to år siden raste debatten om Middelalderskogen i avisspaltene. Høsten 2002 anmeldte bystyrerepresentant Christopher Brun (H) kommunen for miljøkriminalitet etter at deler av skogen ble fjernet. Vedlikeholdsavdelingen i Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) fikk i oppdrag å fjerne all skog på oppsiden av Bispengsgaten, for å hindre at stein eller trær skulle løsne. Anmeldelsen ble henlagt, men i går var Christopher Brun, som nå er politisk rådgiver for byrådet, fra seg av glede over fredningsvarselet.

— Dette er veldig gode nyheter. Jeg har både håpet og ventet på et slikt initiativ. Det er utrolig viktig med grøntareal i sentrum. Middelalderskogen danner et flott bakteppe for Domkirken og Korskirken, sier han.

Brun mener fredningsvarselet viser at hogsten i skogen for to år siden aldri burde ha funnet sted.

— Forsøket på å stoppe dette var helt riktig. I tillegg til å være en grønn lunge holder trærne massene naturlig på plass. De er med på å rassikre fjellskrenten.

Han tror de fleste vil være positive til en fredning av skogholtet mellom Bispengsgaten og Brattlien.

— Et eventuelt vedtak vil sikre området for all fremtid, og det tror jeg de som kommer etter oss vil ha stor glede av, sier Brun.