INGVILD RUGLAND

Byrådet går inn for å bygge et stort parkeringsanlegg under Fjellsiden, med plass til 600 biler. Saken skal behandles på byrådsmøtet førstkommende onsdag, og legges nå ut til offentlig ettersyn.

Alt nå er det klart at det oppstår problemer med atkomsten til anlegget, som strekker seg fra Fløibanen til Bontelabo.

— Riksantikvaren har varslet innsigelse, og vi vil jobbe med dette mellom første og andre gangs behandling, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Kulturminner

Det er kjøreatkomsten i Sandbrogaten som er problemet, i tillegg til den planlagte fotgjengerinngangen ved Koren Wibergsplass. Inngrep i området krever dispensasjon fra kulturminneloven.

— Vi skal gjøre en del avklaringer mot de områdene vi kan ha uenigheter om, sier Iversen.

Fløygarasjen er et av tre store anlegg som skal avhjelpe parkeringsproblemene i sentrum. De to andre er Klostergarasjen og ByGarasjen. Håpet er at det nye store anlegget vil avhjelpe en del av parkeringen i gatene i området. En egen sak om gateparkering vil derfor legges frem som følge av et nytt parkeringsanlegg.

— Dette er et vanskelig område for brannvesenet. Det er også et miljøtiltak Det er skjemmende og en stor risiko at det står så mye biler parkert i gatene, påpeker Iversen.

Ikke Skansen

Motstanderne av et parkeringsanlegg under Skansedammen sa til Bergens Tidende før jul at det burde være mulig å droppe Skansen-anlegget, og i stedet inkludere det i Fløygarasjen. Dette avviser Lisbeth Iversen.

— Vi kan ikke se på disse tingene som samme sak. Vi trenger et parkeringsanlegg i Skansen-området, og vi vet at det er uenighet om det.

Iversen skal nå ha møte med Riksantikvaren, som har varslet om fredning av Skansenanlegget.

— Det er en diskusjon rundt forståelsen av fredningsvedtaket, sier Iversen.

Anlegget er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner, pluss ti millioner kroner for å knytte det til bytunnelene. Foreløpig er det uklart hvordan det skal finansieres. Det er aktuelt med en kombinasjon av offentlig og privat finansiering.