Dette gjelder også hjuldamperen «Skibladner» på Mjøsa.

Et fredningsforslag for begge disse kulturhistorisk viktige fartøyene er nylig sendt på høring. Fredningsbestemmelsene setter strenge begrensninger, som kan påvirke eierselskapenes økonomi og muligheten for videre drift.

– Det er ikke tillatt å endre skipets eksteriør, interiør, konstruksjon, generalarrangement, fast inventar og utstyr, heter det i forslaget til fredningsbestemmelser.

Men Riksantikvaren «kan dessverre ikke garantere årlige faste driftstilskudd selv om fartøyet nå blir fredet», skriver riksantikvar Nils Marstein i høringsbrevene som er sendt ut både om «Skibladner» og «Skånevik».

Fartøyene eies av henholdsvis Oplandske Dampskibsselskap og Ferjelaget «Skånevik».

Knapp frist

Seksjonssjef Lisen Roll hos Riksantikvaren har tidligere opplyst at målet er å frede de to fartøyene fra 2. august, på dagen 150 år etter at «Skibladner» ble sjøsatt på Minnesund.

Høringsbrevene ble sendt ut henholdsvis 16. og 23. juni, og med fem ukers høringsfrist synes tiden å være knapp.

– Vi regner med at folk er enige. Det skal skje noe uventet dersom dette ikke skal gå, sier Lisen Roll til NTB.

Første fartøyfredning

Dersom Riksantikvaren får gjennomført sin plan i denne omgang, blir «Skibladner» og «Skånevik» de første norske fartøyene som fredes etter kulturminneloven. Riksantikvaren vil i 2007 utarbeide en plan for ytterligere fartøyfredninger, blir det opplyst.

«Skibladner» har gått i rute på Mjøsa i 150 år, siden 1856, og hevdes å være verdens eldste hjuldamper i drift. Båten ble forlenget med 20 fot og fikk ny motor i 1888. Den har også gjennomgått andre endringer, blant annet etter at den sank både i 1937 og 1967. Fredningen – etter de siste års omfattende restaureringsarbeider – tar sikte på å bevare båten slik den var etter endringene på 1920-tallet.

Fin stålferje

«Skånevik» er bare 39 år gammel, bygd for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) ved Ulstein mekaniske verksted i 1967. Den kulturhistoriske begrunnelsen for denne fredningen er at «Skånevik» er en av de siste ferjene som ble bygd før ferjene ble standardisert, og at denne ferja har beholdt sitt opprinnelige eksteriør, interiør og tekniske arrangement på alle vesentlige områder.

– Fartøyet er derfor en meget fin representant for de mange stålferjene som ble bygd etter krigen, skriver Riksantikvaren.

Kloakkproblem

Den foreløpig uløste kloakksaken for «Skibladner» synes å være det største problemet i forbindelse med disse fredningssakene. I dag går avløpet fra toalettene rett ut i Mjøsa, slik det har gjort i 150 år. Dette anses uakseptabelt, og Miljøverndepartementet krever at dette utslippet stoppes fra seilingssesongen 2009.

Nestleder i styret for Oplandske Dampskibsselskap, Knut Sandvold, sier til NTB at styret «jobber kontinuerlig med å prøve å finne en løsning».

– Vi håper at det kan finnes en løsning slik at båten fortsatt kan seile, sier han.

I høringsbrevet inntar Riksantikvaren følgende standpunkt:

– Riksantikvaren kan ikke akseptere at store områder avgis til innsetting av kloakktanker, som for eksempel deler av damesalongen. Vi er imidlertid åpne for å vurdere eventuelle nye løsninger innenfor de eksisterende toalettrommene. (©NTB)

Ove Olderkjær