RUNE CHRISTOPHERSEN

Bergen tingrett mente derfor det ikke var noe poeng i å holde den 42 år gamle yrkessjåføren fengslet. Det fremgår av kjennelsen etter rettsmøtet 6. august i år.

Felles lufting

BT skrev i går at alle de seks siktede i den omfattende narkosaken er løslatt mot politiets vilje. I rettsmøtet mot 42-åringen ba påtalemyndigheten om fire ukers varetekt, og viste til faren for at han kunne samordne forklaring med den 22 år gamle angivelige hovedmannen i saken.

Retten var enig i at bevis kunne gå tapt ved at de to siktede hadde kontakt. I kjennelsen heter det at «siktede i utgangspunktet har adskillig interesse av å forsøke å påvirke (22-åringen, red.anm.) til å endre sin forklaring».

Men retten mente det var sannsynlig at dette allerede hadde skjedd mens de to satt i varetekt. De satt på samme celle i Belgia en periode fra de ble pågrepet i oktober 2003, til de ble utlevert til Norge i mai i år. Deretter satt de på samme avdeling i Bergen fengsel. «De har hatt felles luftinger, måltider, treninger m.v.», heter det i kjennelsen.

Selv etter at 42-åringen ble ilagt delvis isolasjon overfor 22-åringen, hadde de felles lufting.

«De har således hatt rikelig anledning til å diskutere saken og alternative forklaringer som de bør gi for retten og dessuten anledning til å påvirke hverandre over lang tid», skriver retten.

Påtalemyndigheten påkjærte kjennelsen, men fikk heller ikke medhold i lagmannsretten. 12. august ble 42-åringen løslatt.

— Svært uheldig

Samme dag sa tingretten nei til politiets ønske om fortsatt fengsling av 22-åringen. «Retten kan ikke se at det er noe ved de handlinger han mistenkes for som er egnet til å skape utrygghet hos allmennheten dersom han løslates. Siktede har erkjent at han innførte narkotika (...) Det er et forhold som er begått utenfor landets grenser og retten anser at det på grunn av dette ikke vil støte den almenne rettsfølelse på samme måte som om forholdet var blitt begått innenfor landets grense».

Politioverbetjent Jørn Solsvik ved spesialseksjonen i Hordaland politidistrikt er meget kritisk til at de to siktede har kunnet samordne forklaringene i fengselet.

— Det er svært uheldig. Erfaring viser at i slike saker er det bare full isolasjon som fungerer, ellers er det stor fare for at bevis kan gå tapt.

— Hvem har ansvaret i denne saken?

— Jeg vil ikke plassere skyld. Men det er helt klart at dette ikke skulle skjedd.