Størst grunn til å være fornøyd er lederen av selskapet Johan C. Giertsen (40) og hans kollega Mons Steffen Midttun, som eide 10 prosent hver av selskapet.

Disse to har etter det Bergens Tidende forstår hatt en gevinst hver på mellom fem og ti millioner kroner på salget til giganten Schlumberger.

Verken styreformann i Inside Reality, Bjørn Grandal, eller ansvarlig for teknologi og forskningsvirksomheten i Hydros oljedivisjon, Jens Hagen, vil kommentere beløpene i denne saken.

Millioner til ansatte

Etter det Bergens Tidende forstår er det Hydro som innkasserer noe mer enn halvparten av salgssummen. Av den resterende delen på i overkant av 50 millioner kroner går i underkant av 60 prosent til CMR, mens noen ansatte i Inside Reality og ved CMR deler mellom 20 og 30 millioner kroner.

For CMR gir salgsgevinsten en fantastisk handlefrihet og mulighet til å satse videre på denne teknologien.

Og det er da intet mindre enn en knallsuksess som selges.

Det er et virtuelt verktøy som Hydro har installert i en liten kinosal i kjelleren på forskningssenteret sitt på Sandsli. Her kan de med spesialbriller bevege seg tredimensjonalt inne i olje og gassreservoarene ute på sokkelen.

Funnet mye mer olje

Utviklingen av dette verktøyet er blitt til i et samarbeid mellom CMR og Hydro. Oljeselskapet har så tilpasset det til sine geologiske data for å kunne bore mer treffsikkert etter olje og gass.

— I Hydros lisenser på sokkelen har vi tjent flere hundre millioner kroner på bruken av dette verktøyet. Treffsikkerheten ved våre boringer er bedret betydelig. Og vi har til og med fått en atskillig større gevinst ved salget nå, enn det vi selv har lagt inn av penger i utviklingen av verktøyet, sier Hagen.

Hadde ikke sett maken

— Schlumberger hadde ikke sett maken til verktøy noe sted i verden. Og det må være et kjempekompliment for forskningsmiljøet i Bergen, sier Hydros forskningssjef.

— Stadig flere forskere får være med på eiersiden i oppfinnelser de selv står bak. Vurderer Hydro å la sine forskere få økonomisk del i suksessene?

— Jeg ser jo at eierskap kan være med på å øke drivkraften hos den enkelte, men det har likevel ikke vært noe tema hos oss. Men vi kan også risikere at forskerne da vil holde på idéene sine, inntil det er etablert selskap. Og da vil vi kunne få mange vanskelige og tunge grenseoppganger. Både etiske og juridiske, sier Hagen.

Til bruk i medisin?

Hydro vil selvsagt fortsette å bruke verktøyet for egen del, men har nå solgt fra seg muligheten til å utvikle det kommersielt.

CMR er interessert i å videreutvikle denne teknologien inn mot andre områder som medisin, arkitektur og regional planlegging.

Forskningsselskapet fikk med dette salget en fantastisk handlefrihet og mulighet for å utvikle denne teknologien videre.

Administrerende direktør ved CMR, Bjørn Grandal, opplyser at man allerede er i dialog med Hydro om etablering av et selskap for å gå videre med verktøyet innen minst ett av disse områdene.

BEVEGER SEG I RESERVOARENE: Verktøyet og teknologien som er utviklet i Bergen og nå selges for i underkant av 200 millioner kroner gjør det mulig for Hydro å bevege seg tredimensjonalt «inne i olje- gassreservoarene» ute på sokkelen.
Foto: Rune Sævig