Hardangerrådet krever at den planlagte byggestarten utsettes til sjøkabelalternativet er utredet 1. februar 2011.

Allerede før møtet begynte klokken 18.45, sa olje— og energiministeren blankt nei til kravet.

— Møtet i kveld er et dialogmøte, og jeg vil høre partenes syn, sier Terje Riis-Johansen til bt.no.

Kravliste

Klokken 22.30 tirsdag kveld fikk de syv ordførerne i Hardangerrådet sms-invitasjon til

møtet med olje— og energiminister Terje Riis-Johansen onsdag kveld. Temaet for møtet er ifølge departementet «den videre prosessen med gjennomgangen av sjøkabelalternativet».

Ordførerne ble onsdag enige om notatet de har tatt med seg på flyet til Oslo. Her listes det opp en rekke krav de forventer skal innfris av regjeringen, hvorav det viktigste er at oppføringen av master stoppes.

Hardangerrådet ønsker at kraftlinjene legges i sjøkabel fra Simadal til Kvam, i jordkabel fra Kvam til Samnanger via veitunnel under Kvamskogen.

Utredningen av sjøkabel må ta høyde for flere ilandføringsalternativer i Kvam, for eksempel ved Ljones og videre langs eksisterende linjen mellom Mauranger og Samnanger, heter det i notatet.

Rådet krever også en selvstendig og uavhengig utredning av forsyningssikkerheten til bergensregionen. Videre forventes det en åpen og offentlig prosess rundt hele sjøkabelutredningen.

Plan b

Hvis regjeringen skulle konkludere med at det skal bygges kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger har ordførerne en ny liste med krav:

  • Berørte kommuner må bli tatt med på råd for valg av linjetrasé (kommunene har tidligere nektet å samarbeide om luftspenntrasé)
  • De 100 millionene som er lovet i kompensasjon skal fordeles i nært samarbeid med Hardangerrådet, ikke bare av fylket.
  • Det forventes også ytterligere kompensasjoner f.eks. i form av bevilgninger til samferdsel og rassikring. Alle de seks rød-grønne ordførerne fra Hardangerrådet er nå på vei til hovedstaden. Ulvikordfører Mona Haugland Hellesnes (V) klarte ikke å rydde av veien avtalene sine for ettermiddagen.

Hva mener du om Hardangerrådets krav?