— Jeg er redd vi får et mønster der sentrumsskolene blir A-skoler, bydelene B-skoler, mens skolene ute i distriktene blir C-skoler, sier rektor Per Morten Nordbotn ved Fyllingsdalen videregående skole.

Fritt skolevalg

Neste uke går søknadsfristen ut for årets avgangselever på ungdomsskolen. Nytt av året er ordningen med fritt skolevalg, som det borgerlige flertallet i fylkestinget vedtok i oktober.

En kartlegging foretatt av Fyllingsdalen videregående skole gir en pekepinn på hvordan resultatet kan bli. Av 10-klassingene på Ortun og Lynghaug vil bare 10 prosent søke seg til Fyllingsdalen videregående, som er nærmeste skole.

Resten oppgir at de vil til sentrum.

— Hadde jeg vært rektor på noe som het «Galleriet videregående» ville det ikke være noe problem å fylle lokalene med byens beste elever, lyder hjertesukket fra rektor Nordbotn.

— Er du bekymret for å mangle søkere?

— Jeg er bekymret over at ungdommene lar seg styre av hva venner velger og hva som er in. I stedet for å se på hva skolene kan tilby og ikke tilby, sier Nordbotn.

Fyllingsdalen videregående har aktivt prøvd å informere aktuelle søkere om skolen og tilbudet. Elever har vært invitert til åpen skole og skolen har vært rundt på ulike ungdomsskoler.

— Hvis søkerne likevel uteblir, må vi tenke på å gå enda lenger. Da blir det kinoreklame og avisannonser, sier Nordbotn.

Oslo strammet inn

To måneder etter at fylkestinget i Hordaland vedtok fritt skolevalget, satte bystyret i Oslo bremsene på.

Elevene i Oslo skal fortsatt få velge skole fritt, men halvparten av elevplassene på alle skoler er øremerket søkere fra nærområdet.

Seks år med fritt skolevalg har ført til at skolesterke elever hoper seg opp på popskoler, mens de skolesvake ufrivillig havnet på skoler langt hjemmefra, forteller Aud Kvalbein (KrF) nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.

Et resultat er skoler med nesten bare innvandrerungdommer. Et annet at flinke jenter danket ut guttene. In-skoler i Oslo har nå over 70 prosent jenter.

Det var Kvalbein som foreslo å begrense det frie skolevalget. I bystyret fikk hun flertall med støtte fra Ap, SV og RV.

Aud Kvalbein mener det såkalte frie skolevalget viste seg å bli ganske ufritt.

— Det var ikke fritt annet enn for en veldig liten gruppe. Nå får vi friere skolevalg for flere, sier hun.

Ikke skremt

Varaordfører Tom-Christer Nilsen i Hordaland lar seg ikke skremme av kartleggingen i Fyllingsdalen. Han var selv med å stemme for det frie skolevalget.

— Jeg vil ikke legge for mye vekt på den kartleggingen Erfaringen fra andre fylker med fritt skolevalg tyder ikke på den type utslag. Jeg tror elevene velger annerledes den dagen det er alvor, sier Nilsen.

— Vil du går tilbake på fritt skolevalg hvis det viser at de flinke elevene samles på noen skoler?

— Jeg tror ikke det vil skje, sier Tom-Christer Nilsen.