Sikkert er det at han ble gjort svært mye stas på i gamle herredsstyresalen på Laksevåg.

Det var godt voksne representanter fra urfolket av Laksevåg som sørget for å gjøre Knudsen til æresborger, og å slå ham til ridder av Laksevåg.

Oppgaven ble tatt så høytidelig at urfolket på forhånd hadde grundige diskusjoner om hvor på kroppen man bruker sabelen når en person slåes til ridder.

I tillegg til ridderslag og æresborgerskapet, mottok han også en kunstnerisk nøkkel som han kan bruke til å komme seg inn alle steder på Laksevåg.

Også fylkesmann Svein Alsaker, som sto for tildelingen av Kongens fortjenstmedalje i gull, la i sin tale vekt på Knudsens tilhørighet og brennende hjerte for Laksevåg.

Startet i kjelleren

Hans forretningseventyr begynte imidlertid i kjelleren da han bodde på Hjellestad i 1962. Sammen med konen Reidun startet han da med postordresalg over hele Norge. Det var den gang en nokså ny omsetningsform, som betydde særlig mye for grisgrendte strøk. I dag er Spar-Kjøp blant de ledende postordreselskapene i Norden.

Fra kjelleren på Hjellestad utviklet det seg ikke bare til postordrevirksomhet. Noen år senere startet Knudsen sin første Spar-Kjøp butikk i Strandgaten. Også disse spredte seg utover store deler av landet. På 1980 tallet ble det West Coast Invest etablert og i 1994 var det klart for Spar Shipping AS. Rederiet eier nå 17 lasteskip på mellom 28.000 og 70.000 tonn og har ytterligere seks skip under bestilling i Kina.

Ble skadet under bombing

Alsaker minnet ellers om innsatsen Knudsen har gjort for de etterlatte etter bombingen av Holen skole på Laksevåg i 1944. Helge Eide Knudsen var selv på skolen den 4. oktober 1944 da den ble bombet. Han ble selv skadet men reddet ut av den utbombete skolen.

Knutsen har vært en av initiativtakeren til dannelsen av «Minneforeningen for 4. oktober 1944 -Laksevåg».