I vurderingen er det særlig lagt vekt på Danbolts formidling av norsk og europeisk kunsthistorie og billedkunst på høyt nivå.

Ordensrådet trekker også fram han ved popularisering av stoffet sitt i radio og fjernsyn har bidratt til å gjøre kunsthistorien tilgjengelig for allmennheten.

Overrekkelsen skjer på Landmark torsdag 22.november ved Fylkesmann Svein Alsaker.