Det er innstillingen som byrådet vedtok mandag, og nå sender over til komite for miljø, byutvikling og tekniske tjenester.

Tilbygget har vært svært kontroversielt fordi det ville tatt deler av plassen som er opparbeidet foran minnesmerket over ofrene for Gestapo under 2. verdenskrig.

Bygningen der Ricks holder til i dag var under krigen hovedkvarter for Gestapo på Vestlandet.