Det var statsautorisert revisor Terje Bjerkan på Stryn som reviderte regnskapene til det konkursrammede Granheim Bilsenter. Det samme regnskapet som han reviderte, blir slaktet i borevisorens rapport.

Nå granskes han av Kredittilsynet fordi han også har kjøpt syv biler gjennom sin klient.

— Hovedvurderingen dreier seg om den angivelige importen av syv biler, sier avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy i Kredittilsynet.

BT får opplyst at vurderingstemaet er hvorvidt revisor har hatt et avhengighetsforhold til den revisjonspliktige. Hvis tilknytningen er slik at den svekker revisors uavhengighet, så kan ikke revisor revidere selskapets årsregnskap.

I loven står det blant annet at revisor ikke kan delta i annen virksomhet når dette kan svekke uavhengigheten og tilliten og til revisjonsarbeidet hans.

— Vi har hatt en korrespondanse med ham, men saken er ikke ferdig behandlet. Vi vil også kontakte bostyrer og bostyrets revisor, sier Bellamy.

Regnskapene slaktes

Og borevisor Terje Knudsen har allerede gitt klart uttrykk for hva han mener om regnskapet.

I sin boinnberetning skriver han blant annet:

«Formelt sett er regnskapene greie, men materielt er de i en elendig forfatning. Det er for eksempel umulig å følge bilene fra innkjøp til salg med betaling. Dokumentene inneholder ikke nummer på bilene, og det er ikke alltid betaling korresponderer med aktuell bil», skriver han i sin innberetning.

Også revisor Terje Bjerkan reagerte på dette. Han skrev brev til Granheim i fjor sommer om at han i revisjonsberetningen for 2001 måtte ta forbehold om problemer med blant annet avstemming av antall kjøpte, solgte og beholdningsførte biler.

«Ordentlig og oversiktlig»

Men noe slikt forbehold ble ikke tatt i revisjonsberetningen. Der står det derimot:

«Ledelsen har oppfylt sin plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge»

Og en presisering:

«Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi påpeke at det har vært svakheter i selskapets forretningsrutiner i løpet av året. Dette er tatt opp i brev til selskapets ledelse».

Terje Bjerkan valgte ikke å svare på BTs utallige henvendelser torsdag.

Bilene Bjerkan kjøpte av eller via Granheim Bilsenter var en Porsche for cirka 850.000 kroner, en Mercedes E500 AMG for cirka 1 million, en Audi A8 pluss fire biler til i en periode tre-fire år.

- Greit for oss

— Det var greit for oss, så fikk folk se at vi hadde slike dyre, fine biler, sier Arild Granheim til BT.

— Hvordan kjøpte han bilene?

— På vanlig måte. Vi solgte de for ham igjen også i kommisjon. Han gjorde ikke butikk på det. Men han fikk gunstige biler på den måten, ja. Men det var det mange andre gode kunder også som gjorde.

— Hvorfor kjøpte han bilene hos deg når du var klienten hans?

— Vi hadde et kundeforhold før han ble revisor for Granheim Bilsenter.

— Når ble han revisor for dere?

— I 1999. Men det var ikke han som foretok revideringen av regnskapet. Det var det andre ansatte hos ham som gjorde.

— Hvem signerte revisjonsberetningene?

— Det var ham.

— Noen lurer på om godkjenningen av tidligere regnskaper må ses i sammenheng med bilkjøpene?

— Nei. Han er veldig proff på slikt. Vi tok betalt for det vi gjorde, og han tok betalt for arbeidet han gjorde.

GOD REKLAME: Arild Granheim syntes det var greit at revisoren deres kjørte rundt i dyre biler fra Granheim bilsenter og oppfattet det som god reklame for bilforretningen.<br/>Foto: TOR HØVIK