TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bergens-tidende.no

– Det skal bli godt å få en avklaring i denne saken. Tidsaspektet er det vanskelig å ha noen klar formening om. Jeg tror vi skal være forberedt på at dette heller kan ta uker og måneder enn dager, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet til Bergens Tidende.

Det er Trond Bergs kone og barn som med størst interesse følger det som nå skjer i Nepal. De ønsker ham hjem snarest mulig.

Trond Berg blir værende i fengselet i Katmandu og er ikke til stede i retten i Rajbiraj når rettssaken starter. Heller ingen andre nordmenn vil være der.

– Hva er bakgrunnen for at ingen nordmenn vil være i retten?

– I samråd med advokaten er vi etter en totalvurdering kommet til at det er mest fornuftig. Det vil ikke tjene saken at noen norske er til stede, sier Klepsvik.

Trond Berg ble fengslet fordi han deltok på møter i et hinduistisk gjestehus med et hinduistisk tempel som nærmeste nabo. Det var dessuten en hinduistisk høytid da møtene pågikk.

Berg var invitert til byen Rajbiraj av en indisk pastor og talte på møtet der mellom 20 og 30 deltok. Under et bønnemøte dagen etter ble Trond Berg og de andre anholdt.

– Vi er utrygge på de fornærmede parter. Mange er innkalt, men vi vet ikke hvor mange som møter, sier ambassadør Ingrid Ofstad. Hun har ikke hørt noe fra domstolen som tilsier at rettssaken skal bli utsatt.