Tor Arne Uppstrøm har de siste ukene vært til stede i Bergen tingrett. Aktor, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne, har bedt om to og et halvt års fengsel for forsettlig økonomisk utroskap. Subsidiært er aktors påstand at han må dømmes for grovt heleri.

Uppstrøm visste alt

Aktoratet har forsøkt å bevise at Uppstrøm var kjent med at store pengeoverføringer fra Carl Fredrik Seim kom fra tapping av verftet Mjellem og Karlsen og at overføringene var ulovlig.

— Jeg mener vi har sannsynliggjort at Uppstrøm har visst hvor alle pengene han fikk fra Seim stammer fra, sa Mevatne til BT da han var ferdig med sin avslutningsprosedyre i går.

Tappet Mjellem og Karlsen

De samme transaksjonene er Carl Fredrik Seim dømt for. Han soner en dom på fire års fengsel for utroskap av 50 millioner kroner, underslag av ca. 1,5 mill.kr., investorbedrageri og regnskapsforhold. Uppstrøm skal ifølge Mevatne ha mottatt rundt 15 millioner kroner.

— Dette er en forskuttering av penger Uppstrøm skulle ha ved den planlagte slaktingen av Mjellem og Karlsen, sa Mevatne i retten i går.

Blankt avvist

Forsvarerne avviser dette blankt og forlangte full frifinnelse av sin klient i retten i dag.

— Dette er ikke en sak om skyld, men om mangel på skyld, sa Uppstrøms hovedforsvarer Erling O. Lyngtveit i sin prosedyre i dag.

Han mener det ikke finnes bevis i saken og har hevdet at også aktor burde gå inn for av hans klient.

Dom i november

Rettssaken blir i dag avsluttet i Bergen tingrett og tingrettsdommer Arne Langeland skal sammen med sine meddommere Trygve Ole Bordvik og Per Kåre Furnes trekke seg tilbake for å avsi dom i saken.

Dom er ventet i løpet av første uken i november.