Dette skriv Fjordenes Tidende.

Dei folkevalgte ønskjer å koma til bunns i denne saka.