Kommunen til sak mot borettslag Tjernet borettslag kjemper innbitt mot å la kommunen bruke personalboliger som kommunale utleieboliger. I februar ender saken i byretten. KARI PEDERSEN kari.pedersen@bergens-tidende.no

— En viktig prinsipiell sak, mener advokat Svein Kornerud, som representerer borettslaget.Siden tidlig på 1990-tallet har Bergen kommune, med bakgrunn i et bystyrevedtak, omgjort et stort antall kommunalt eide trygdeboliger og personalboliger til vanlige utleieleiligheter.For behovet er stort. Til enhver tid står mellom 600 og 650 mennesker i kommunens boligkø - mennesker som av en eller annen grunn trenger hjelp til å få tak over hodet. Styret sa stopp I Tjernet borettslag i Fyllingsdalen eier kommunen 21 leiligheter. To av disse var i sin tid kjøpt av Hordaland fylkeskommune og har vært øremerket som personalbolig for Fyllingsdalen sykehjem. Da meldingen kom fra boligavdelingen at disse leilighetene skulle leies ut på sosialt grunnlag, ikke til ansatte ved sykehjemmet, sa styret i borettslaget stopp. - Vi er et borettslag, en selvstendig juridisk enhet og ikke en del av den kommunale boligpolitikken. Styrets oppgave er å ivareta andelseiernes interesser. Derfor vil vi ikke at kommunale utleieboliger skal brukes til annet enn de er kjøpt for, sier styreleder Terje Pedersen. Tilspisset Saken ble etter hvert så tilspisset at kommunen gikk til søksmål og vil nå ha rettens medhold i at kommunen fritt kan disponere disse personalboligene.Advokat Svein Kornerud mener saken handler om hvordan borettslagsloven skal tolkes. Tidligere fikk både stat, kommune og fylkeskommune kjøpe leiligheter med hjemmel i borettslagets vedtekter.I 1998 kom det en ny bestemmelse i loven som gir det offentlige rett til å eie inntil 10 prosent av leilighetene i et borettslag. Spørsmålet er da om kommunen kan dekke seg bak den nye bestemmelsen og bruke leiligheter som i sin tid var kjøpt til andre formål, fritt.Kommunens advokat Karstein Rye hevder på sin side at kommunen står fritt, så lenge den eier mindre enn 10 prosent.Dette blir første gang denne nye bestemmelsen blir prøvet i en rettssak.