I brevet ber advokaten om å få dokumentasjon på at klienten hans har hatt et vedvarende rusmisbruk ved siden av behandlingen. Han ønsker også dokumentasjon på at det er gitt advarsler til klienten.

Sturla Gjesdal mener pasientene i metadonprosjektet i praksis er rettsløse.

— Ordinære kanaler for fremlegging av ny dokumentasjon og revurdering med hjelp av for eksempel advokat, finnes ikke. Brev blir ikke besvart, sier han.

Legen har skrevet til fylkeslegen om saken og kaller i brevet virksomheten ved metadonklinikken for «medisinsk uforsvarlig».

— Tilsyns- og klageorganer som fungerer i forhold til annen medisinsk behandling, toer sine hender. Fylkeslegen har ikke tilsynsansvar for metadonbehandlingen, og pasientombudet har fått beskjed om å holde seg unna. Brevet til fylkeslegen ble besvart med at dette ligger utenfor deres ansvarsområde.

— Er det tilfeldig at de narkomane ikke har rettigheter som ellers i samfunnet er helt elementære? spør Sturla Gjesdal.