Det er Engen-gruppen som har søkt om å få servere mat, øl, vin og brennevin i lokalet. Saken er behandlet hos Kontor for skjenkesaker.

— Vi er positive til dette og innstiller på at de skal få skjenkeløyve. Saken er sendt over til byrådet, sier Gro Gaarder ved skjenkekontoret.

Hovedfokus på mat og kaffe

På dagtid blir det kafe med enkle og raske retter. Engen-gruppen tror ikke på den store omsetningen av alkoholholdige varer før etter normal arbeidstid.

— Vi tar sikte på å drive kafe fra tidlig morgen. Det blir kaffe, lunch og mer mat utover dagen. Vi legger opp til rask servering av lekre sandwich og smakfulle supper. Det blir hovedfokus på mat, sier Atle Teige, daglig leder i Engen-gruppen.

Forbedret lovene

Han understreker at inngangspartiet til kafeen ligger på motsatt side av huset der dommere, advokater, tiltalte og vitner går inn i Gulating lagmannsrett. Kafedriften var lagt ut på anbud og Engen-gruppen stakk altså av med Gulatinget.

— Dette stedet kommer til å skape liv i en ellers død gate på kveldstid. Folk kan gå forbi inngangspartiet til rådhuset og se lys og mennesker i kafeen, sier Atle Teige.

Ifølge Gro Gaarder har utestedet et areal på 60 kvadratmeter inne og like mye ute. Det blir plass til 45 gjester inne og like mange ute.

Og lurer du på hvem Magnus Lagabøte var? Kort fortalt: Født 1238, konge i Norge 1263-1280. Tilnavnet «Lagabøte», det vil si «Lovforbedreren», fikk han fordi han «bøtte» på lovene i Norge. Alt ifølge Wikipedia.