Gutten er nå dømt til 21 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

Den mindreårige gutten utførte handlingen på et EM-tiltak i Hordaland, et statlig utgreiings— og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Ville skremme

En av de andre beboerne hadde fått låne en luftpistol av en kamerat utenfor EM-tiltaket.

To kvinnelige ansatte var på kjøkkenet og laget pizza da tiltalte kom inn. Han prikket en av kvinnene på ryggen og holdt luftpistolen mot hodet hennes da hun snudde seg. Han fyrte av den uladde luftpistolen, som kvinnen skal ha trodd var en ekte pistol.

Tiltalte forklarte at han syntes våpenet så ekte ut, og skulle skremme kvinnen som en spøk.

Retten finner det bevist utover enhver tvil at tiltalte rettet luftpistolen mot hodet til kvinnen, og dermed truet henne med en straffbar handling som kan medføre høyere straff på mer enn seks måneders fengsel.

– Viftet mot henne

De to ansatte forsøkte å ta fra tiltalte våpenet, uten hell. Den fornærmede kvinnen forklarte i retten av tiltalte viftet med pistolen mot henne, som hun trodde var ladd. Fordi hun nå visste at det var snakk om en luftpistol, ble ikke tiltalte dømt for denne episoden.

Senere på kvelden skjøt tiltalte og gutten som lånte våpenet, med luftpistolen i stuen og på badet.

Retten har i formildende retning lagt vekt på tiltaltes sosiale forhold. Han kom til Norge for under tre år siden og bor her uten familie.

Episoden skjedde i februar i år. Gutten bor fremdeles på mottaket. Han ble ikke idømt bot eller saksomkostninger.