Det betyr at Helse Vest, som omfatter sykehusene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland, kan regne med betydelige ekstrabevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet.

— Vår overordnede prinsipp er at dette skal skje gjennom vekst. Jeg håper vi på denne måten kan bidra til å skape ro rundt denne situasjonen ved at vi er så tydelige allerede nå, sier Brustad.

Det betyr at ingen sykehus skal få mindre penger som følge av at skjevfordelingen rettes opp.

Ifølge det regjeringsoppnevnte Magnussen-utvalget utgjør skjevfordelingen mellom Helse Sør-Øst og de andre helseforetakene 800 millioner kroner. Dersom hele dette beløpet skal rettes opp, uten at Helse Sør-Øst mister en krone, må de øvrige helseforetakene få til sammen 1,6 milliarder kroner mer.

I går ville helseministeren ikke si hvor stor beløpet blir, heller ikke hvor raskt skjevfordelingen skal rettes opp.

— Det kommer vi tilbake til ved presentasjonen av statsbudsjettet, sier Brustad.

IKKE MINDRE: Ingen sykehus skal få mindre penger som følge av at skjevfordelingen rettes opp, lover Sylvia Brustad.
Scanpix