Gebyrene blir nå betalt tilbake i de tilfeller der de faktisk er betalt og kemneren ikke har noe til gode hos kunden.

Kemneren har den siste måneden gjennomgått flere tusen inkassosaker fra de siste årene for å avklare omfanget av urettmessig innkrevde doble gebyrer. Denne gjennomgangen er foretatt etter at BT i forrige måned avdekket kemnerens gebyrpraksis de siste årene. Den gang hevdet kemneren at kommunen hadde sluttet med praksisen i 1999 etter at Forliksrådet i flere dommer hadde påpekt at kemnerens praksis ikke var i tråd med forskriftene.

Dette viste seg ikke å være riktig. Kemneren har etter dette trukket flere løpende saker fra Forliksrådet.

I en pressemelding skriver kemner Lasse Hunsrød at «I de tilfellene hvor gebyrene er innbetalt og kundene ikke skylder for andre forhold, vil vi så snart som mulig betale gebyrene tilbake.»

Han skriver videre: «Vi har i tillegg under gjennomgangen funnet noen saker hvor det ikke har vært sendt et tilstrekkelig antall betalingsoppfordringer før såkalt lett salær har blitt påført saken. Disse sakene blir rettet fortløpende og for mye innbetalt blir returnert kundene.»