Nordhordland tingrett er denne uken åsted for rettssaken der en 19 år gammel mann står tiltalt for å ha voldtatt og drept 98 år gamle Hilda Feste.

Rettssaken er forbundet med stor interesse, både fra presse og publikum, og tingretten har derfor sendt ut flere informasjonsskriv med praktisk informasjon om gjennomføringen av rettssaken.

Nå viser det seg at ett av disse skrivene er blitt lagt ut på Nordhordland tingretts åpne nettsider – med tiltaltes fulle navn godt synlig.

— Skal ikke skje

Hvem som helst kunne dermed gå inn og lese hvem 19-åringen er. På tiltaltes folkeregistrerte adresse bor moren og flere yngre søsken av drapstiltalte.

Sorenskriver Håkon Rastum i Nordhordland tingrett var ikke klar over at navnet lå fullt synlig på rettens nettsider da bt.no tok kontakt tirsdag ettermiddag.

— Sånt skal ikke skje, sier Rastum.

Noen minutter senere var tiltaltes navn fjernet fra det aktuelle dokumentet, som har ligget ute siden forrige onsdag.

— Det skyldtes rett og slett en glipp at navnet lå ute. Dokumentet du viser til var i utgangspunktet en pressemelding. Idet denne ble lagt offentlig ut på våre nettsider, ble ikke navnet sladdet eller fjernet, sier sorenskriver Rastum.

— En beklagelig glipp

BEKLAGER: Sorenskriver Håkon Rastum beklager at navnet til den tiltalte i Os-drapet lå ute på Nordhordland tingrett sine nettsider i nær en uke.
Eirik Brekke

Vanligvis har pressen tilgang på slik informasjon, enten gjennom lukkede områder som krever brukernavn og passord, eller ved å møte opp i tingretten.

Det skal imidlertid ikke være mulig for hvem som helst å finne slik informasjon på tingrettens nettsider.

— I utgangspunktet er navnet til en tiltalt i en straffesak å regne som offentlig informasjon. Det fordrer imidlertid at man møter opp i rettssaken. Da vil partenes navn fremgå, sier Håkon Rastum.

— Men slik informasjon skal aldri ligge åpent på nettsidene våre. Det skal kun legges på lukkede pressesider, sier sorenskriveren videre, som ikke har noe godt svar på hvordan glippen oppsto.

— Det er flere personer hos oss som har sett dette dokumentet før det ble lagt ut, men så har det beklageligvis glippet, sier Røstum.

Forsvarer visste ikke

Advokat Rolf Knudsen, som forsvarer den drapstiltalte 19-åringen, var heller ikke klar over at navnet lå ute da bt.no tok kontakt.

Han har siden vært i kontakt med Nordhordland tingrett for å be dem fjerne navnet.— Glippen er rettet opp nå og jeg ser ikke behov for å gi noen kommentar til dette, skriver Knudsen i en e-post.

Fortsetter onsdag

Tirsdag er rettsfri dag i Os-saken. Årsaken er at aktor har en jobbrelatert avtale som ble inngått i god tid før rettssaken ble berammet, og som ikke kunne flyttes.

Onsdag blir ekspertenes dag i rettssal V1 i Nordhordland tingrett.

Først vil rettsmedisinerne Peer Lilleng og Inge Morild ved Gades institutt legge frem den endelige obduksjonsrapporten for avdøde Hilda Feste.

Deretter vil overingeniør Bente Mevåg ved Folkehelseinstituttet redegjøre for de biologiske sporene som er påvist i avdødes leilighet og hjemme hos den drapstiltalte 19-åringen.

DNA og fingeravtrykk

Fra før er det kjent at 19-åringens fingeravtrykk, fotavtrykk, DNA og håndflateavtrykk knytter ham til både åstedet og selve drapet.

I tillegg fant politiet Hilda Festes blod flere steder i tiltaltes hjem.

Også flere politibetjenter og krimteknikere fra Kripos vil vitne onsdag.

Saken vil pågå frem til neste tirsdag. 19-åringen risikerer 21 års fengsel om han blir dømt.