Den ene mannen ble pågrepet etter at kvinnen hadde pekt ham ut på en fotokonfrontasjon. Han ble løslatt av Bergen tingrett mandag, men aktor Trond Eide anket. Mannen blir derfor sittende i politiets arrest inntil lagmannsretten har behandlet saken.

Kvinnen var sterkt ruset da voldtekten skal ha funnet sted. Blant annet skal hun ha ha drukket GHB. Det er også noe uklart når hun ble voldtatt, da det opereres med både 7. og 8. november som tidspunkt for det påståtte overgrepet.

— Grundig og god

Det var flere forhold i hennes forklaringer som gjorde at tingretten sådde tvil om voldtekten. Blant annet skal hun ha ringt en bekjent om kvelden 8. november, i tidsrommet voldtekten skal ha skjedd. Etter det bt.no kjenner til, skal hun ha sagt at en venn av henne lå drept på et hospits. Meldingen ble videregitt til politiet som har tidspunktet for samtalen.

Ut fra de medisinske undersøkelsene var det heller ikke noe som ga holdepunkt til å slå fast at hun var blitt voldtatt.

— Tingrettens kjennelse er som forventet. Den er grundig og god, sier Arild Dyngeland, mannens forsvarer.

— Det ligger dessverre i systemets natur at når aktor anker, gis det oppsettende virkning, slik at siktede fortsatt blir fengslet, legger han til.

Aktor Trond Eide ønsker ikke å kommentere rettens avgjørelse.

— Kan det bli flere siktet i saken?

— Ja. Fornærmede har forklart at hun ble voldtatt av to menn.

Dagbøter

BT har flere ganger skrevet om de dårlige boforholdene i hybelhuset, der det også bor flere barnefamilier.

Boss og narkosprøyter fløt da BT besøkte stedet. Adressen er blant dem politiet oftest rykker ut til i Bergen.

— Det siste halve året har vi fått 50 meldinger om adressen, sa politistasjonssjef Tore Salvesen til BT i oktober.

Kommunen mener utleievirksomheten er ulovlig, og har innført dagbøter mot huseier Thomas Jensen. Jensen har likevel fortsatt å leie ut bygningen.

Fremstilt for fengsling

Den siktede mannen har vært avhørt av politiet to ganger. Han ble tatt inn som vitne, men etter første avhør fikk han status mistenkt. Han nekter enhver befatning med voldtekten og fant beskyldningene urimelige.

Politiadvokat Trond Eide ba om at siktede ble fengslet for fire uker med brev- og besøksforbud. Det fikk han altså ikke medhold i.