Blir toalett og vannkran brukt samtidig, forsvinner trykket. Det tar en halvtime å bli ren og såpefri i dusjen, og lenger å fylle badekaret halvveis.

Det er ikke bare veikrangler om millionbeløp eks-skipsreder Torunn Økland fra Austevoll er blandet inn i.

Ex-reder i flere tvister

Bergen byfogdembete påla Økland å gjenopprette normal vannforsyning til familien Vaktdal/Solberg innen klokken 16 i går.

Det gjorde ikke Økland. Selv om hun ifølge familiens kjøpekontrakt er ansvarlig for driften av vannforsyningsanlegget til huset deres.

I dag vil familien sende såkalt begjæring om tvangsfullbyrdelse, og kreve at de får vannet tilbake.

— Hun styrer på akkurat som det passer henne, mener Egil Solberg.

Fra før er den tidligere skipsrederen i konflikt med flere andre i nabolaget. Nærmere femti regninger har forretningskvinnen ekspedert til beboere i Myntevikvegen for å ruste opp denne veien. Flere har fått krav på mange hundre tusen kroner. Trolig havner også den saken i rettssystemet.

Flyttet pumpen

Det er med nød og neppe familien har fått vasket klær siste uken. Vaskemaskinen takler ikke det lave trykket, som er på mellom en og to bar.

Konflikten mellom familien Vaktdal/Solberg og Torunn Økland ble utløst da Økland mandag sist uke tok vekk pumpen til familiens vannforsyningsanlegg. Pumpen ble flyttet over til et nytt anlegg, og Økland krever betaling hvis familien skal kunne bruke det.

- Viktig for liv og helse

Da Solberg og Vaktdal kjøpte huset sitt for 2 ½ år siden var det kjent at vann- og avløpsløsningen til huset var privat. Park Design Eiendom AS ved styrets leder Torunn Økland sto som ansvarlig for driften av anlegget. - Hun har tatt på seg ansvaret for vannanlegget til dette huset, og det ansvaret kan hun ikke løpe fra, sier Solberg.

Da trykket på vannet for en uke siden ble veldig labert, bestemte familien seg for at nok var nok. De gikk til retten og krevde å få vannet tilbake.

Dommerfullmektig Jan-Kristian Kløkstad ved Bergen byfogdembete ga fredag familien medhold i sitt krav. Han sier at vann er nødvendig for liv og helse.

Økland avviser krav

I sin kjennelse skriver dommeren: «..anser retten det som tilstrekkelig sannsynliggjort at Egil Solberg og Wenche Vaktdal har krav på å få levert vann til Espelandsveien 236 A og B, og at Park Design Eiendom AS er ansvarlig for leveringen». Retten mener også det er sannsynliggjort at Økland etter fjerning av vannpumpen «ikke forsyner eiendommen med vann i henhold til kontrakten».

I sitt tilsvar skriver Økland at hennes plikt til å forsyne familien med vann opphørte da naboer ble tilknyttet den offentlige vannledningen i 2003.

— Økland har selv sagt til meg at det vil koste henne nærmere tre millioner kroner å knytte seg til det offentlige anlegget. Vi ligger litt nærmere, så jeg skulle tro at vi må betale rundt to millioner kroner. Det er vi ikke interessert i, sier Solberg.

- Vi betaler ikke

Familien har allerede investert i renseanlegg til vannet, noe som kostet dem 45.000 kroner. Brunt vann gjorde det nemlig vanskelig for dem å leie ut en del av huset. De ønsker ikke å bli tilknyttet Øklands nye vannanlegg, noe Økland foreslår de kan gjøre.

— Det vil koste oss mange tusen kroner. Det vil vi ikke, det står i kjøpekontrakten vår at Øklands firma er ansvarlig for vannet. Det er hun som skal betale, ikke vi, sier Solberg.

VANNMANGEL: – Torunn Økland styrer på akkurat som det passer henne, mener Egil Solberg. I dag vil han og konen sende såkalt begjæring om tvangsfullbyrdelse, og kreve at de får vannet tilbake. FOTO: Knut Egil Wang