Etter en hilserunde blant advokatene, er det nå alvor for de 13 som skal få en endelig avgjørelse av skyldspørsmålet i NOKAS-saken.

Et stort oppbud av TV— og avisfotografer svermet foran tiltalebenken idet de tiltalte kom inn i salen fra sine venteceller bak tiltalebenken.

Lagdommer Daniel Lunde er nå i gang med å gå gjennom navn på de tiltalte og deres advokater, aktoratet og bistandsadvokater.

Deretter skal retten i gang med såkalt juryutskyting, der seks av de 18 som er plukket ut til å sitte i juryen skal fjernes av aktorat og forsvarere.

12 jurymedlemmer blir igjen, mens 10 av dem til slutt skal avgjøre skyldspørsmålet. De to siste vil følge forhandlingene i tilfelle noen av de andre jurymedlemmene skulle bli syke underveis.

LARSEN, HÅKON MOSVOLD
SCANPIX