JAN STEDJE

jan.stedje@bt,no

Lokalene står tomme. Den siste optimist har gitt opp.

— Det er ikke mulig å selge denne idéen nå, sier den tyngste private garantisten for prosjektet, Terje Mikalsen.

Sunnfjording overbeviste

Kunnskapsparken IT Fornebu var tungt å lose gjennom på Stortinget i vårsesjonen 2000. Men sunnfjordingen Kjell Opseth fikk Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe med på et ja til IT Fornebu, og med 425 statlige millioner i startkapital.

En av gulrøttene var blant annet at Sunnfjord og Sunnhordland, gjennom statlig deltakelse i utbygging av et internasjonalt kunnskapsmiljø på den nedlagte flyplassen, skulle få overført kompetanse Det ville også gi kunnskapsparker i distriktene, og dermed også fremtidsjobber som det het i prospektet for IT Fornebu, foran stortingsbehandlingen.

Nå blir det ikke knoppskyting vestover fra Bærumbygda Fornebu. Prosjektet IT Fornebu har gått rett vest.

Alt gikk galt

Alt har gått galt. Kontorene står tomme, for utlendingene ville ikke bruke kapital og sin IT-kompetanse på en kunnskapspark på Fornebu. Norge ble for smått, ifølge argumentene. Selv ikke Telenors nylig avtroppede konsernsjef Tormod Hermansen, som styreleder i IT Fornebu, har klart å overtale sitt nettverk rundt om i verden.

— Jeg tror det er umulig å skape et internasjonalt ledende kunnskapssenter på Fornebu. Dessuten er det klart at denne type industri ikke etablerer noe nytt verken her eller der, sier Terje Mikalsen til Dagens Næringsliv. Han har brukt noen millioner av egen lommebok fordi han var sikker på at idèen var veldig god.

Nå innrømmer han at de var for sent ute med ideèn sin i 1995, og at timingen var feil.

Var i Sunnfjord

Da debatten for og imot IT Fornebu raste som verst i Stortinget tidlig på nyåret 2000 var det hyppig kontakt mellom Fornebu-gründerne og ordførere i Sunnfjord og Sunnhordland. Dette var medvirkende til at stortingsflertallet sa ja til et storstilt statlig engasjement. Stortingsflertallet ble til slutt hjertens enig med noen av Norges mest kjente investorer om at et IT Fornebu ville bli en velsignelse også for kompetanseoppbygging i kunnskapsparker i distrikts-Norge.

IT-EVENTYRET OVER: Her skulle IT Fornebu anlegges, men prosjektet har gått rett vest. Det samme gjelder kunnskapsparkene på Vestlandet som skulle komme i kjølvannet av IT-eventyret. ARKIVFOTO: STATSBYGG

PRIMUS MOTOR: Sunnfjordingen og Ap-politikeren Kjell Opseth klarte å skaffe til veie 425 statlige millioner i startkapital til IT Fornebu. Da dette bildet ble tatt for to år siden, rådet fortsatt optimismen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND.