Barnet skal ha rett til barnehagetilbud i den kommunen der det bor, går det fram av forslaget til endringer i barnehageloven som ble lagt fram i statsråd fredag.

– Dette er en milepæl i barnehagepolitikken. Forslaget anerkjenner barnehagens rolle i utdanningsløpet og gir barn rett til et pedagogisk tilbud, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Vi følger saken.

SCANPIX