— Slitsomt har det vært, men og ganske kjekt. Nå stiger vi i alle fall godt i lønn, sier de nye sykepleierne Bente Fauskanger og Torunn Haganes ved Olaviken behandlingssenter på Askøy. Begge er erfarne medarbeidere med 26 og seks år bak seg som hjelpepleier og pleieassistent ved institusjonen. De siste fire år har de tatt desentralisert utdanning som sykepleier ved Høgskolen i Bergen.

Solid faglig løft

De kjenner helsevesenet fra innsiden. Nå har de fått et solid faglig løft og står bedre rustet til å gjøre en god jobb. Diverse ukesamlinger, nettstudier, gruppearbeid og praksis er over. De har ikke bare fått medisinsk og kirurgisk praksis ved sykehus i Hordaland, vært i pleie og omsorg, på sykehjem og i psykiatrien. Også fra to til tolv ukers praksis på et sykehus i Tanzania har de fått med seg.

Sykepleiere er ettertraktet vare. Her har kommunene sikret seg fagfolk som bor i kommunene og er allerede i arbeid i helsevesenet. Kvam kommune har alene sikret seg ni nye sykepleiere på denne måten. Eidfjord, Ullensvang og Odda har i alt fått ti nye sykepleiere. Andre bor i Voss, Ulvik, Granvin og Kvinnherad.

Motivasjon og lærelyst

— Dette har vært et interessant prosjekt vi er godt fornøyd med. Studentenes motivasjon og lyst til å lære overgikk våre forventninger. De sikret seg også gode karakterer, opplyser høyskolelektor Edit Blåsternes, teamleder for desentralisert utdanning ved Høgskolen i Bergen.

Kommunene og Høgskolen i Bergen har hatt et interessant samarbeid om dette prosjektet. Selv plukket kommunene ut studenter til utdanning på hjemmebane. Mange ville ikke fått utdanning om de skulle reist bort. Høgskolen i Bergen har sett hva erfaring og motivasjon betyr. Opplegget har og åpnet for samarbeid om andre typer kurs og kvalitetsheving.

— Vi får utrolig flinke sykepleiere på denne måten, tror direktør Geir Viksund ved Olaviken behandlingssenter. Her har senteret fått utviklet sin kompetanse og samtidig beholdt kompetansen. Dette opplegget har han tro på.

og er betrodd fullt ansvar som sykepleiere. FOTO: KENNETH CUOMO, TV HORDALAND.