Intensjon

 • Ildsjelprisen skal synliggjøre ildsjeler fra Hordaland og Sogn og Fjordane, som kan stå som forbilder og være til inspirasjon for oss andre. Prisen utdeles for uegennyttig og allmennyttig innsats. Den skal fortrinnsvis gå til et bestemt prosjekt.Forslagsrett
 • Kandidater til Ildsjelprisen kan være prosjekter, lag, organisasjoner og enkeltpersoner fra Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Begrunnet forslag på kandidater til Ildsjelprisen kan fremmes av alle som måtte ønske det. Kandidater kan imidlertid ikke foreslå seg selv.
 • Også prisgiverne og juryen kan fremme forslag på kandidater.
 • Navn på de nominerte kandidatene offentliggjøres etter fristens utløp.Tildeling
 • En jury oppnevnt av prisgiverne nominerer fire kandidater i hver av hovedkategoriene. relevant informasjon hvem som skal motta Ildsjelprisen.
 • En folkejury gir veiledende stemmer til hvem som bør få prisene. Avstemming skjer på bt.no
 • Juryen avgjør deretter på grunnlag av prisens intensjon og regler, folkejuryens stemmer og all annen relevant informasjon hvem som skal motta Ildsjelprisen.
 • Prisgiverne kan avstå fra å dele ut prisen eller foreslå å dele prisen
 • mellom flere kandidater.
 • Ildsjelprisen overrekkes ved et eget arrangement.Priskategorier

Ildsjelprisen deles ut i fire kategorier, i tillegg til at det utnevnes en ”Årets ildsjel”. Kategoriene er:

 • Kunst og Kultur
 • Sport og Idrett
 • Humanitært Arbeid
 • Lokalmiljøet
 • Framsyn
 • Årets IldsjelJuryen kan i tillegg til dette tildele priser til Ildsjeler som ikke passer inn i noen av nevnte priskategorier.

Prisen

Ildsjelprisen består av et pengebeløp og et prisbevis. Prisbeløpene vil kunne variere fra klasse til klasse. Prosjekter, lag og organisasjoner vil kunne bli tildelt større beløp enn enkeltpersoner.