Politiet startet i formiddag med å gå gjennom tomten millimeter for millimeter. Politiet hadde leid inn et firma som ved hjelp av en gravemaskin skal gå over eiendommen.

Se BTV-reportasje: Graver i hagen i KrabbedalenDe gjorde seg ferdig med søket på eiendommen ved halv åtte -tiden i kveld. Ifølge politiinspektør Tore Salvesen har politiet nå gjort seg ferdig med søk i området.

— Eiendommen er gjennomsøkt. Vi kommer ikke til å fortsette søk i morgen og har ingen konkrete planer om det over helgen heller, sier Salvesen.

- Flyttet på

Det ble også gravd i nærheten av gravemaskinen som allerede står på tomten. Politiet har tidligere fått tips om at gravemaskinen skal ha vært flyttet i det aktuelle tidspunktet da Dung forsvant.

— Dette er et ledd i søksplanen kriminalteknikerne har hatt lenge. Nå er vi kommet til det punktet at vi skal gå gjennom eiendommen og grave opp der det måtte være nødvendig, sa politiinspektør Tore Salvesen til bt.no.

- Hvor kommer dere til å grave?

— Det er stort sett de områdene hvor vi ser at jorden er svart. Området i overkant av eiendommen er også interessant, sier Salvesen.

Politiet har også planer for nye søk i dagene som kommer og har flere etterforskningsskritt på gang. De siste dagene har det vært rimelig stille på søksfronten og mye av etterforskningen har dreid seg om å gjennomføre avhør av de siktede.

Under avhøret i går skal politiet ha spurt ektemannen om morens permisjon. Politiet tror hun tok fri for å passe barna etter at Dung forsvant.

Dungs ektemann ble avhørt i over fem timer i går. Dette er nesten tre uker etter det første avhøret, som ble gjennomført samme dag som han ble pågrepet med de andre familiemedlemmene i Krabbedalen 23. august.

Etter det BT får opplyst var morens permisjon fra 2. juli et av mange tema politiet var innom. Mens familien har forklart at hun tok permisjon for å se til sin syke mann, tror politiet at hun passet barna til Dung og hennes ektemann. Ektemannen begynte nemlig på jobb igjen samme dag.

BT kjenner ikke til at det kom frem noe nytt om dette.

Hemmelige dokumenter

Politiet har tidligere også lagt vekt på det såkalte storken-sporet, og skal også ha vært innom dette i går.

Familiens sprikende forklaringer for når de sist så Dung blir trolig også tema når avhørene fortsetter i neste uke. Svogeren og svigerfaren hevder at de ikke har sett Dung etter den 23. juni, mens ektemannen og svigermoren hevder de har sett Dung etter denne datoen.

Andre sprikende forklaringer er etter det BT forstår viktig i de nye avhørene av ektemannen og svigermoren.

Tre av forsvarerne har nå også fått innblikk i de hemmelige dokumentene, som etter det BT forstår blant annet inneholder de tidligere forklaringene til de fire siktede.

Her skal politiet ha reagert på enkelte detaljer i forklaringene på sentrale områder. Spriket i forklaringene gir politiet grunn til å tro at familien holder tilbake viktige opplysninger om Dungs-forsvinning.

— Avhøret gikk greit for seg. Vi har ingenting å utsette på måten det ble gjennomført på. Vi regner med at avhørene fortsetter i neste uke, sier Frode Skogvold, ektemannens forsvarer.

Ingen napp på avlytting

For politiet har det vært svært viktig å holde innholdet i disse dokumentene tilbake, slik at ikke de siktede skal ha mulighet til å samkjøre sine forklaringer.

Advokatene har fått innblikk i forklaringene, mot taushetsplikt på innholdet overfor sine klienter.

Etter det BT forstår inneholder også de hemmelige dokumentene opplysninger fra avlyttingen av familien, som ble satt i gang kort tid etter at Dung var meldt savnet. Denne avlyttingen har likevel gitt svært få resultater fordi familien veldig raskt skjønte at de var avlyttet, og sluttet å bruke telefonene.

PLANLAGT: Vi graver opp der det måtte være nødvendig, sier politiinspektør Tore Salvesen til bt.no.
Finn Arnesen
TID FOR GRAVING: Etter en tid med mange avhør, vil politiet satse på graving fremover.
Walter Wehus