— Med tøffe opplevelser bak seg kommer mange innvandrere til Bergen. De ber ikke om at folk synes synd på dem. Den som møtes med respekt, blomstrer lettere, sier Haris Hindic, 46 år. Han er lørdagens nye skribent i spalten «Til ettertanke». Vi har samtalt med ham for å gi leserne litt kjennskap til mannen.

Kom før krigen

Haris Hindic kom til Bergen fra Hercegovina i 1989. På en kafé møtte han en fager jente fra Bergen og kom hit for å satse fremtiden på henne. Han reiste før krigen i hjemlandet, og da flyktninger fra hans eget land kom til Bergen, tok han ansvar for å bistå som morsmålslærer og tolk. Med konen som sterk støttespiller sto han på for å hjelpe.

Men han brant seg ut. Historiene barna fortalte psykologene, ble for tøffe. Ekteskapet røk. I dag er han gift på nytt.

— Jeg har to gutter med min første kone og to med min andre og er stolt over og glad for dem alle, forteller Haris Hindic. Han verdsetter og har et godt forhold til sin første kone. De samarbeider fint om barna.

Haris er født i en muslimsk familie, men ble det først selv under studier i England. Der møtte han velutdannete muslimer som levde et annerledes liv som tiltalte ham. Selv hadde han lest mye filosofi og religion før han fant ro i Islam.

— Ved Guds hjelp oppdaget jeg sannheten for meg. Jeg vet at jeg er elsket av Gud og har en mening med mitt liv som muslim, understreker han. Han skulle ønske nordmenn hadde bedre kjennskap til islam.

Mye endret

— Hvordan opplever du det å være innvandrer i Bergen?

— Min første kones venner ble mine venner. Jeg ble raskt akseptert og sett på som en eksotisk fugl. Så kom krigen i mitt hjemland og terrorangrepet i USA. Det endret mye. Folk stiller spørsmål og undrer seg over om jeg som muslim er vennlig eller aggressiv og militant. Å våre innvandrer er blitt vanskeligere, mener Haris Hindic. Likevel ser han håp og gleder seg over at flere engasjerer seg som ham selv i å skape et bedre forhold mellom innvandrere og bergensere.

— Hvordan kan forholdet mellom innvandrere og bergensere bedres?

— Opplysning og fellesskap er veien å gå. Bergensere vil ha nytte av å kjenne innvandrere og se de ressursene de har. Innvandrere trenger informasjon om norsk historie, kultur og væremåte. Noen trenger lengre tid enn andre for å finne seg til rette, påpeker Haris Hindic. Han mener mediene har et stort ansvar. De må bli flinkere til å hente frem det positive innvandrerne står for, ikke bare trekke frem negative saker.

Mange muslimer vil gjerne be til sin Gud til faste tider i løpet av en dag. Hadde flere arbeidsgivere lagt til rette for det, og satt av et lite rom hvor det var mulig å vende seg mot Mekka, tror han mange ville ytt mer og kjent større glede i jobben.