— Menneskelivet er ukrenkelig. Det står like sterkt for meg i dag. Men jeg ville valgt andre midler for å få frem mitt syn, sier Kim Larsen. Han er dagens nye skribent i spalten «Til ettertanke».

Ble for sterkt

— Hvorfor aksjonerte du for 11 år siden?

— Jeg hadde sett bildet av et istykkerrevet foster. Det ble så sterkt for meg, forteller Kim Larsen. Han hadde og har en veldig respekt for menneskeverdet, særlig det ufødte liv. Han følte at han måtte handle for å beskytte det.

— Hvordan har du selv opplevd det å få barn?

— Det har vært veldig spesielt og en utrolig berikelse for livet. Å få barn er å være i kontakt med miraklet, med selve livsmysteriet, synes Kim Larsen, som har tre barn på ni, syv og fire år.

— Hva mener du er verd å kjempe for i dag?

— Troen, familien og livets ukrenkelighet på alle felt er verd å kjempe for, mener Kim Larsen. Han har selv gått ut av Den norske kirke og meldt seg inn i Den nordisk-katolske kirke. Den ligger nærmere Den katolske kirke og oldkirkens tradisjoner. Det verdsetter han.

Ble ikke prest

Kim Larsen hadde opprinnelig tenkt å bli prest, men droppet det. Han hadde selv engasjert seg i Foreningen for Bibel og Bekjennelse, FBB, Kirkelig Fornyelse og Samråd på Kristen Grunn og fant seg ikke til rette i Den norske kirke. I stedet arbeidet han et år som journalist i Dagen og valgte datafag med studier i Norge og Australia.

— En kirke som skal vise toleranse mot alt og alle, blir til slutt uten innhold. Den mest åpne kirke er en kirkeruin, påpeker Kim Larsen og mener kirken aldri må bli besteborgerlig, men eksklusiv for dem som vil følge Kristus.

I dag arbeider Kim Larsen som IT-lærer ved Norsk Lærerakademis lærerhøgskole i Åsane. Samtidig holder han på å fullføre et hovedfag i kristendom og regner med at han kan undervise både i datafag og kristendom ved høyskolen i fremtiden.