I dag behandler Stortinget meldingen om vern av kulturminner. Energi— og miljøkomiteen går i sin innstilling blant annet inn for å be departementet om å utarbeide en oversikt over nødvendige utgifter til rehabilitering av landets reperbaner. Stortinget vil trolig slutte seg til dette forslaget i dag.

— Reperbanen i Fjøsangerveien er unik, sier Ingmar Ljones (KrF), som sitter i Energi- og miljøkomiteen.

— Bygningen er den mest komplette i forhold til datidens byggskikk, supplerer komitékollega Øyvind Halleraker (H).

Sammen med resten av komiteen var de tidligere i vår på befaring på Vestlandet, der de blant annet besøkte reperbanen.

Nordens lengste

Det gamle repslagerianlegget er over 340 meter langt, og er dermed Nordens lengste reperbane. Bygningen er allerede fredet.

Reperbanene var i utgangspunktet ikke behandlet i kulturminnemeldingen, og de to hordalandsrepresentantene er spesielt glad for at reperbanene nå ser ut til å være sikret midler til rehabilitering.

Bygningen eies i dag av selskapet Gerdt Meyer Bruun AS, og i en søknad til Norsk Kulturminnefond har de satt opp en lang liste over nødvendige vedlikeholdstiltak. Denne omfatter blant annet utskiftning av tak, oppjekking av gulv, delvis utskiftning av kledning og gulvbjelker.

— En del av de opplistete arbeider bør snarest igangsettes for å hindre en stadig verre situasjon,ý skriver daglig leder Kjell R. Rognaldsen i søknaden. Han anslår kostnadene for de viktigste vedlikeholdsarbeidene til å beløpe seg til nesten 6,3 millioner kroner.

Milliardløft

Et flertall på Stortinget går inn for å doble de økonomiske tilskuddene til kulturminner over statsbudsjettet. I tillegg skal Kulturminnefondet få en milliard kroner i ny fondskapital i kommende stortingsperiode.

Foruten reperbanen, vil meldingen få betydning for en rekke kulturminner på Vestlandet:

  • Bryggen, som ble tatt med i UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 1979, står oppført på listen over Riksantikvarens behovsanalyse for økte bevilgninger.
  • Kulturminnemeldingen foreslår også at ýsteinkirker fra middelalderen skal sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivåý. - Det gjelder blant annet Mariakirken, Korskirken, Domkirken og Fana kirke, sier Ljones og Halleraker.
  • Energi- og miljøkomiteen ber også om at det utarbeides en akutt handlingsplan for veggkunst i kirkene, og peker på at kalkmalerier i middelalderkirker er særlig utsatt for nedbryting på grunn av fukt. - Dette vil få betydning for kalkmaleriene i Moster kirke, som stammer fra 1600-tallet, sier Halleraker.
  • Det er også foreslått å utarbeide en nasjonale verneplan for fartøy. Det vil blant annet Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund kunne nyte godt av.