Retten slår ettertrykkelig fast at det ikke er tvil om at den jevnaldrende kvinnen ble utsatt for et grovt overgrep den aktuelle oktobernatten for snart fire år siden. De viser også til uttalelser fra legevakten som peker i den retning.

Retten går ikke nærmere inn på hvem overgriperen var, men i dommen står det: «NN var en utadvendt og livlig person til hun satte seg inn i en taxi natt til 21. oktober 1999. Da hun kom hjem 00.45 var hun en helt annen kvinne».

Retter ny mistanke

Dommen kaster mistanken tilbake på mannen som er renvasket av politiet, selv om retten åpner for at det kan ha vært en annen drosjesjåfør som kjørte henne hjem den skjebnesvangre natten.

— En viktig og riktig avgjørelse, sier kvinnens advokat, Helge Wesenberg, til Bergens Tidende.

Drosjesjåføren er opprørt over dommen. I stedet for å få bekreftet politiets renvaskelse, sitter han igjen med en fornyet mistanke. I tillegg er han dømt til å betale kvinnens saksomkostninger på over 77.000 kroner.

— Det er besynderlig at en avgjørelse som politiet er kommet frem til, blir lagt til side av retten. Jeg føler at jeg på nytt blir stemplet som voldtektsmann, sier drosjesjåføren til Bergens Tidende.

— Nå må jeg snakke med min advokat før vi tar stilling til om saken skal ankes.

Sikker på å vinne

Han stiller seg hoderistende til at dommeren åpner for at det kan ha vært en annen drosjesjåfør.

— Jeg har jo gjenkjent kvinnen. Det var bare fire taxier i det aktuelle området den natten. Politiet har etterforsket saken grundig og kommet frem til at det var jeg som kjørte. Politiet fastslår at ikke noe straffbart har skjedd, sier drosjesjåføren.

Han var sikker på å vinne da han gikk til søksmål mot kvinnen. Siktelsen som ble tatt ut mot ham, skapte store problemer både i jobbsituasjonen og i privatlivet.

Drosjesjåføren mente at kvinnen hadde anmeldt ham og brakt ham i denne situasjonen. For det ville han ha erstatning.

Er sterkt preget

Retten slår fast at kvinnen er blitt utsatt for overgrep, at hun aldri har navngitt drosjesjåføren eller pekt ham ut, og at hun bare har gitt politiet diffuse opplysninger om selve kjøreturen og overgrepet. Det var andre personers forklaringer og politiets etterforskning som brakte dem på sporet av den 32 år gamle drosjesjåføren.

Kvinnen er sterkt psykisk preget etter hendelsen. At hun måtte gjennom saken en gang til gjennom et søksmål, har brakt vonde minner frem igjen, og gjort situasjonen enda mer tyngende. Nå håper hennes advokat at det ikke blir en ny runde.

— Dommen er så tydelig at det ville være helt galt av motparten å anke. Vi håper at min klient slipper å gå gjennom dette enda en gang, sier Helge Wesenberg.

Selv om retten så sterkt slår fast at kvinnen er utsatt for overgrep, er det ikke aktuelt å be politiet om å ta opp igjen saken på nytt.

— Hun ønsker å legge saken bak seg, og komme videre i livet, sier Wesenberg.

— Vil det være aktuelt å søke om voldsoffererstatning?

— Det vil jeg ta opp med min klient.