I slutten av mai krevde Geir Sælevik nesten 2,5 millioner kroner av staten for tort og svie og som erstatning for mangeårige utgifter til advokat. Fredag fikk Sælevik vite at kravet er avvist. Hans advokat Arvid Sjødin er i harnisk etter rettens avvisning.

— Rettens avgjørelse er bare helt vanvittig! Du kan være trygg på at denne avgjørelsen vil bli påkjært så fort som overhodet mulig, sier Sjødin.

- Ikke overrasket

Sælevik selv hevder han ikke ble særlig overrasket da sorenskriver Knut Gramstad orienterte ham om avgjørelsen.

— Dette var helt som forventet. Sorenskriveren har ikke innhentet alle dokumentene i saken, selv om advokat Sjødin i en rettslig begjæring har pålagt ham å fremskaffe disse, sier en fortsatt kamplysten Sælevik til Bergens Tidende, og legger til:

— Nå er det tredje gangen at 75 sider av privatetterforsker Harald Olsens rapport forsvinner fra saksdokumentene. Det er neppe helt tilfeldig.

Rettens begrunnelse for å avvise søksmålet er i hovedsak at Sælevik aldri skal ha vært pågrepet og/eller siktet, noe som har vært et stridsspørsmål mellom partene i saken.

Frykter saksbehandlingsfeil

Begrunnelsen opprører Sælevik sterkt.

— Sorenskriver Gramstad har totalt neglisjert en høyesterettskjennelse som slår i hjel påtalemaktens argumenter om siktelse. Jeg nekter å tro at sorenskriveren har gjort hjemmeleksen sin på det punktet, sier Sælevik.

Dette tilbakeviser sorenskriver Gramstad på det sterkeste.

— Jeg har vurdert kjennelsen fra høyesterett, men vil ikke kommentere avgjørelsen ytterligere. Det ville medføre saksbehandlingsfeil, sier Gramstad til Bergens Tidende.

Han bekrefter videre at Hordaland politidistrikt ennå ikke har lagt frem rapporten som Sjødin har etterlyst.

— Du så det ikke som problematisk å avvise erstatningssaken uten å ha lest disse dokumentene?

— Nei, jeg kan jo ikke ha gjort det. Jeg fant saken tilstrekkelig opplyst av de dokumentene som forelå, sier Gramstad.

Vil vurdere sin habilitet

Sælevik og Sjødin stilte for kort tid siden spørsmål ved sorenskriverens habilitet, og bad Gramstad trekke seg fra saken. Det har han ikke gjort.

— Jeg har aldri vært i tvil om min habilitet i Sæleviks sak.

— Hvorfor ikke?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men skulle kjennelsen bli omgjort i lagmannsretten og saken blir sendt tilbake hit, vil jeg selvsagt vurdere min habilitet, sier Gramstad.

fakta/dette gir ikke erstatning:

  • Geir Sælevik (45) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt hen-ne daglig og ukentlig fra hun var syv år og «til det siste». Dette innebærer en anklage om opp til fem tusen voldtekter.
  • Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk. Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom.
  • Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske det. * 9. mai i fjor ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvo-katen valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.
  • Sælevik har også varslet sivilt søksmål mot tre personer i påtalemyndigheten.