RUNE CHRISTOPHERSEN

Faren og broren var tiltalt for vold og trusler mot den kurdiske kvinnen, men ble frikjent i lagmannsretten. Kvinnen våget ikke forklare seg, angivelig fordi hun var redd for represalier fra familien. Lagmannsretten godtok ikke at politiforklaringen hennes ble lest opp i retten, og frikjente derfor de to mennene.

Da tingretten behandlet saken, ble kvinnens forklaring lest opp, og faren og broren dømt til ett års fengsel.

Nå har Høyesterett slått fast at det ikke var galt å nekte opplesning av politiforklaringen. Dermed er det ikke grunnlag for å behandle saken på nytt, og de to mennene er endelig renvasket.

Erik Kjeldsen, kvinnens bistandsadvokat, var i går ikke klar over kjennelsen i Høyesterett.

— Jeg har ikke fått informert min klient om dette. Men jeg vil tro at hun er lettet over avgjørelsen. Hun var lettet da faren og broren ble frikjent, og ønsket ikke at saken skulle ankes, sier Kjeldsen.

Han mener det er åpenbart at det er trusler som ligger bak. Kvinnen skal ha forklart til politiet at hun ble banket opp fordi hun nektet å gifte seg med fetteren fra Irak.

— Hun fikk informasjon om hva som kan skje med en kvinne i hennes situasjon, sier Kjeldsen.

23-åringen bor nå på hemmelig adresse. Hun har skiftet adresse og til og med forandret utseende for ikke å bli gjenkjent.

Farens forsvarer, advokat Vegard Austgulen, var heller ikke kjent med kjennelsen i går. Men han mener det er helt riktig å nekte opplesning av politiforklaringen. Argumentet er at det gjør det umulig for forsvarerne å stille spørsmål til kvinnen.

— Dette ville gått ut over de tiltaltes rettssikkerhet. Jeg har glad for at Høyesterett holder fast på hovedprinsippet om at vitner skal forklare seg i retten. Kjennelsen kan få konsekvenser for flere andre saker, sier han.

Austgulen mener det ikke er noe som tyder på at kvinnen ble truet til å la være å vitne.

— Det er en påstand som er tatt rett ut av løse luften.